&Nu Status


Mail log för 8 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10471025220.7908.27797.902.10
obfuscate505001.5220.000100.000.00
obfuscate505001.1480.000100.000.00
obfuscate403821.3766.50095.005.00
obfuscate393810.9926.40097.442.56
obfuscate30300-1.7770.000100.000.00
obfuscate292901.6030.000100.000.00
obfuscate26251-2.724102.60096.153.85
obfuscate25250-18.8720.000100.000.00
obfuscate222201.5000.000100.000.00
obfuscate181802.1830.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10471025220.7908.27797.902.10
obfuscate505001.5220.000100.000.00
obfuscate505001.1480.000100.000.00
obfuscate403821.3766.50095.005.00
obfuscate393810.9926.40097.442.56
obfuscate30300-1.7770.000100.000.00
obfuscate292901.6030.000100.000.00
obfuscate25250-18.8720.000100.000.00
obfuscate26251-2.724102.60096.153.85
obfuscate222201.5000.000100.000.00
obfuscate181802.1830.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10471025220.7908.27797.902.10
obfuscate403821.3766.50095.005.00
obfuscate161511.6476.30093.756.25
obfuscate393810.9926.40097.442.56
obfuscate26251-2.724102.60096.153.85
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate181802.1830.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.1500.000100.000.00
obfuscate660-51.4500.000100.000.00
obfuscate18180-21.4060.000100.000.00
obfuscate25250-18.8720.000100.000.00
obfuscate770-13.0000.000100.000.00
obfuscate770-12.2570.000100.000.00
obfuscate14140-6.2140.000100.000.00
obfuscate18180-4.6440.000100.000.00
obfuscate26251-2.724102.60096.153.85
obfuscate30300-1.7770.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26251-2.724102.60096.153.85
obfuscate10471025220.7908.27797.902.10
obfuscate403821.3766.50095.005.00
obfuscate393810.9926.40097.442.56
obfuscate161511.6476.30093.756.25
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate181802.1830.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate181802.1830.000100.000.00
obfuscate111101.5090.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate101000.7800.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate161511.6476.30093.756.25
obfuscate403821.3766.50095.005.00
obfuscate26251-2.724102.60096.153.85
obfuscate393810.9926.40097.442.56
obfuscate10471025220.7908.27797.902.10
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate181802.1830.000100.000.00

Mest Spam med ratio 102.6 var:
Thu Feb 8 10:16:59 2018; Spam; 102.6; obfuscate; ISO-8859-1QMotormE4nnen ; JUNK ISO-8859-1QDelta_i_mini-undersF6kning_vinn_en...
Mest Ham med ratio -105.7 var:
Thu Feb 8 03:01:52 2018; Mail; -105.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTMOldCBNYWxpbiBQZXRlcg; ...

27 st Spam och 1577 st Ham ger totalt 1604 st Mail (01% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.4963


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Feb 9 11:37:00 EST 2018