&Nu Status


Mail log för 6 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66365852.4837.98099.250.75
obfuscate494901.2930.000100.000.00
obfuscate484620.9376.25095.834.17
obfuscate363601.5830.000100.000.00
obfuscate282801.1710.000100.000.00
obfuscate272701.3190.000100.000.00
obfuscate23221-13.71814.00095.654.35
obfuscate222201.5270.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate202001.4800.000100.000.00
obfuscate191631.1007.30084.2115.79

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66365852.4837.98099.250.75
obfuscate494901.2930.000100.000.00
obfuscate484620.9376.25095.834.17
obfuscate363601.5830.000100.000.00
obfuscate282801.1710.000100.000.00
obfuscate272701.3190.000100.000.00
obfuscate23221-13.71814.00095.654.35
obfuscate222201.5270.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate202001.4800.000100.000.00
obfuscate191904.0000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate66365852.4837.98099.250.75
obfuscate191631.1007.30084.2115.79
obfuscate484620.9376.25095.834.17
obfuscate23221-13.71814.00095.654.35
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate3301.7670.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate101001.4800.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate2204.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.8330.000100.000.00
obfuscate18180-15.9780.000100.000.00
obfuscate660-15.2000.000100.000.00
obfuscate770-14.2290.000100.000.00
obfuscate23221-13.71814.00095.654.35
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate23221-13.71814.00095.654.35
obfuscate66365852.4837.98099.250.75
obfuscate191631.1007.30084.2115.79
obfuscate484620.9376.25095.834.17
obfuscate3301.7670.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate101001.4800.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate2204.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3301.7670.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate101001.4800.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate2204.5000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate161601.2130.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate5504.2400.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.9000.00100.00
obfuscate191631.1007.30084.2115.79
obfuscate23221-13.71814.00095.654.35
obfuscate484620.9376.25095.834.17
obfuscate66365852.4837.98099.250.75
obfuscate3301.7670.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate101001.4800.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate2204.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 101.9 var:
Tue Feb 6 10:59:43 2018; Spam; 101.9; obfuscate; Diabetes Wellness Sverige ; JUNK ISO-8859-1QDiabetestips_som_alla_mE5r_bra_av...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Tue Feb 6 03:29:30 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Johan Meyer ; Johan Meyer sent a message to the conversation Vi som ha...

12 st Spam och 1146 st Ham ger totalt 1158 st Mail (01% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.8500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Feb 7 11:37:00 EST 2018