&Nu Status


Mail log för 5 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate627592352.4958.39794.425.58
obfuscate494901.3000.000100.000.00
obfuscate34331-1.60910.90097.062.94
obfuscate292630.7469.36789.6610.34
obfuscate26251-2.4246.80096.153.85
obfuscate242401.5000.000100.000.00
obfuscate21210-13.5000.000100.000.00
obfuscate201911.1688.80095.005.00
obfuscate191901.0160.000100.000.00
obfuscate191901.3950.000100.000.00
obfuscate171702.1410.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate627592352.4958.39794.425.58
obfuscate494901.3000.000100.000.00
obfuscate34331-1.60910.90097.062.94
obfuscate292630.7469.36789.6610.34
obfuscate26251-2.4246.80096.153.85
obfuscate242401.5000.000100.000.00
obfuscate21210-13.5000.000100.000.00
obfuscate191901.0160.000100.000.00
obfuscate191901.3950.000100.000.00
obfuscate201911.1688.80095.005.00
obfuscate171702.1410.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate627592352.4958.39794.425.58
obfuscate12843.0388.77566.6733.33
obfuscate292630.7469.36789.6610.34
obfuscate5230.7006.76740.0060.00
obfuscate4314.0676.10075.0025.00
obfuscate10912.3336.10090.0010.00
obfuscate14131-7.34614.00092.867.14
obfuscate201911.1688.80095.005.00
obfuscate26251-2.4246.80096.153.85
obfuscate34331-1.60910.90097.062.94
obfuscate110-97.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-102.0500.000100.000.00
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate21210-13.5000.000100.000.00
obfuscate11110-8.2820.000100.000.00
obfuscate14131-7.34614.00092.867.14
obfuscate17170-4.8470.000100.000.00
obfuscate26251-2.4246.80096.153.85
obfuscate34331-1.60910.90097.062.94
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate3300.5670.000100.000.00
obfuscate5230.7006.76740.0060.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-7.34614.00092.867.14
obfuscate34331-1.60910.90097.062.94
obfuscate292630.7469.36789.6610.34
obfuscate201911.1688.80095.005.00
obfuscate12843.0388.77566.6733.33
obfuscate627592352.4958.39794.425.58
obfuscate26251-2.4246.80096.153.85
obfuscate5230.7006.76740.0060.00
obfuscate4314.0676.10075.0025.00
obfuscate10912.3336.10090.0010.00
obfuscate110-97.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate242401.5000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate141400.9860.000100.000.00
obfuscate191901.0160.000100.000.00
obfuscate9901.0000.000100.000.00
obfuscate171702.1410.000100.000.00
obfuscate191901.3950.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5230.7006.76740.0060.00
obfuscate12843.0388.77566.6733.33
obfuscate4314.0676.10075.0025.00
obfuscate292630.7469.36789.6610.34
obfuscate10912.3336.10090.0010.00
obfuscate14131-7.34614.00092.867.14
obfuscate627592352.4958.39794.425.58
obfuscate201911.1688.80095.005.00
obfuscate26251-2.4246.80096.153.85
obfuscate34331-1.60910.90097.062.94
obfuscate110-97.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14 var:
Mon Feb 5 08:09:35 2018; Spam; 14; obfuscate; MacAppware Deals ; JUNK UTF-8BQ29uc2lkZXIgVmFsZW50aW5lJ3MgRGF5IOKchQ; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon Feb 5 08:14:14 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Ulrica Stenman ; Ulrica Stenman sent a message to the conversation Vi ...

51 st Spam och 1034 st Ham ger totalt 1085 st Mail (04% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 6 11:37:00 EST 2018