&Nu Status


Mail log för 4 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate61961542.8609.22599.350.65
obfuscate414101.0950.000100.000.00
obfuscate28280-9.1320.000100.000.00
obfuscate242401.4040.000100.000.00
obfuscate232301.2430.000100.000.00
obfuscate202002.0000.000100.000.00
obfuscate181800.9830.000100.000.00
obfuscate171701.5000.000100.000.00
obfuscate16160-5.1380.000100.000.00
obfuscate151501.1730.000100.000.00
obfuscate14131-29.56914.00092.867.14

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate61961542.8609.22599.350.65
obfuscate414101.0950.000100.000.00
obfuscate28280-9.1320.000100.000.00
obfuscate242401.4040.000100.000.00
obfuscate232301.2430.000100.000.00
obfuscate202002.0000.000100.000.00
obfuscate181800.9830.000100.000.00
obfuscate171701.5000.000100.000.00
obfuscate16160-5.1380.000100.000.00
obfuscate151501.1730.000100.000.00
obfuscate14140-6.5210.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate61961542.8609.22599.350.65
obfuscate14131-29.56914.00092.867.14
obfuscate8711.9866.20087.5012.50
obfuscate2114.3007.00050.0050.00
obfuscate110-95.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate232301.2430.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate770-12.9290.000100.000.00
obfuscate6604.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-106.7000.000100.000.00
obfuscate330-105.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.7000.000100.000.00
obfuscate14131-29.56914.00092.867.14
obfuscate770-12.9290.000100.000.00
obfuscate880-12.1250.000100.000.00
obfuscate28280-9.1320.000100.000.00
obfuscate14140-6.5210.000100.000.00
obfuscate16160-5.1380.000100.000.00
obfuscate330-2.2000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-29.56914.00092.867.14
obfuscate61961542.8609.22599.350.65
obfuscate2114.3007.00050.0050.00
obfuscate8711.9866.20087.5012.50
obfuscate110-95.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate232301.2430.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate770-12.9290.000100.000.00
obfuscate6604.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-95.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate232301.2430.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate770-12.9290.000100.000.00
obfuscate6604.0000.000100.000.00
obfuscate4401.0000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate2201.3500.000100.000.00
obfuscate3300.9670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2114.3007.00050.0050.00
obfuscate8711.9866.20087.5012.50
obfuscate14131-29.56914.00092.867.14
obfuscate61961542.8609.22599.350.65
obfuscate110-95.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate232301.2430.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate770-12.9290.000100.000.00
obfuscate6604.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14 var:
Sun Feb 4 18:39:05 2018; Spam; 14; obfuscate; MacAppware Deals ; JUNK Finals Hours Absolute Last Chance for 9 Courses 19 Bundles; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun Feb 4 16:52:40 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2UgdmFkIGFuZHJhIHBy; ...

7 st Spam och 951 st Ham ger totalt 958 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1571


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 5 11:37:00 EST 2018