&Nu Status


Mail log för 3 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate67167012.4826.20099.850.15
obfuscate454501.2380.000100.000.00
obfuscate28244-2.8756.42585.7114.29
obfuscate202001.1050.000100.000.00
obfuscate15150-12.2470.000100.000.00
obfuscate151501.0200.000100.000.00
obfuscate13130-6.4000.000100.000.00
obfuscate131301.6380.000100.000.00
obfuscate1091-10.8566.70090.0010.00
obfuscate9900.8440.000100.000.00
obfuscate990-10.4330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate67167012.4826.20099.850.15
obfuscate454501.2380.000100.000.00
obfuscate28244-2.8756.42585.7114.29
obfuscate202001.1050.000100.000.00
obfuscate15150-12.2470.000100.000.00
obfuscate151501.0200.000100.000.00
obfuscate13130-6.4000.000100.000.00
obfuscate131301.6380.000100.000.00
obfuscate9900.8440.000100.000.00
obfuscate990-10.4330.000100.000.00
obfuscate1091-10.8566.70090.0010.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28244-2.8756.42585.7114.29
obfuscate1091-10.8566.70090.0010.00
obfuscate67167012.4826.20099.850.15
obfuscate7700.4710.000100.000.00
obfuscate9900.8440.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate13130-6.4000.000100.000.00
obfuscate6601.5000.000100.000.00
obfuscate550-17.0000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate3301.5330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate220-97.6500.000100.000.00
obfuscate440-76.2250.000100.000.00
obfuscate220-50.0000.000100.000.00
obfuscate440-25.0750.000100.000.00
obfuscate550-17.0000.000100.000.00
obfuscate15150-12.2470.000100.000.00
obfuscate1091-10.8566.70090.0010.00
obfuscate990-10.4330.000100.000.00
obfuscate13130-6.4000.000100.000.00
obfuscate110-3.6000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-10.8566.70090.0010.00
obfuscate28244-2.8756.42585.7114.29
obfuscate67167012.4826.20099.850.15
obfuscate7700.4710.000100.000.00
obfuscate9900.8440.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate13130-6.4000.000100.000.00
obfuscate6601.5000.000100.000.00
obfuscate550-17.0000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate3301.5330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7700.4710.000100.000.00
obfuscate9900.8440.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate13130-6.4000.000100.000.00
obfuscate6601.5000.000100.000.00
obfuscate550-17.0000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate3301.5330.000100.000.00
obfuscate4404.0000.000100.000.00
obfuscate990-10.4330.000100.000.00
obfuscate2203.5500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28244-2.8756.42585.7114.29
obfuscate1091-10.8566.70090.0010.00
obfuscate67167012.4826.20099.850.15
obfuscate7700.4710.000100.000.00
obfuscate9900.8440.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate13130-6.4000.000100.000.00
obfuscate6601.5000.000100.000.00
obfuscate550-17.0000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate3301.5330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 7.1 var:
Sat Feb 3 17:20:04 2018; Spam; 7.1; obfuscate; HBO ; JUNK UTF-8BSEJPIE5vcmRpYyBncmF0aXMgaSAxMiBtw6VuYWRlcg; ...
Mest Ham med ratio -105.7 var:
Sat Feb 3 01:55:48 2018; Mail; -105.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTMOldCBKZW5ueSBHcmFobg; ...

6 st Spam och 929 st Ham ger totalt 935 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.4333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 4 11:37:00 EST 2018