&Nu Status


Mail log för 2 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate62662332.3387.76799.520.48
obfuscate434301.0910.000100.000.00
obfuscate363601.1110.000100.000.00
obfuscate312920.9798.50093.556.45
obfuscate242401.3630.000100.000.00
obfuscate23230-3.3650.000100.000.00
obfuscate232301.0570.000100.000.00
obfuscate20191-9.24214.00095.005.00
obfuscate202001.6050.000100.000.00
obfuscate171701.5000.000100.000.00
obfuscate151500.9670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate62662332.3387.76799.520.48
obfuscate434301.0910.000100.000.00
obfuscate363601.1110.000100.000.00
obfuscate312920.9798.50093.556.45
obfuscate242401.3630.000100.000.00
obfuscate23230-3.3650.000100.000.00
obfuscate232301.0570.000100.000.00
obfuscate202001.6050.000100.000.00
obfuscate20191-9.24214.00095.005.00
obfuscate171701.5000.000100.000.00
obfuscate151500.9670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate62662332.3387.76799.520.48
obfuscate312920.9798.50093.556.45
obfuscate10821.8256.65080.0020.00
obfuscate20191-9.24214.00095.005.00
obfuscate8800.8750.000100.000.00
obfuscate151500.9670.000100.000.00
obfuscate770-12.9430.000100.000.00
obfuscate3301.3670.000100.000.00
obfuscate111100.3640.000100.000.00
obfuscate101001.0000.000100.000.00
obfuscate363601.1110.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.2000.000100.000.00
obfuscate220-96.3000.000100.000.00
obfuscate15150-17.8600.000100.000.00
obfuscate770-13.7570.000100.000.00
obfuscate770-12.9430.000100.000.00
obfuscate880-10.4500.000100.000.00
obfuscate20191-9.24214.00095.005.00
obfuscate13130-7.2850.000100.000.00
obfuscate23230-3.3650.000100.000.00
obfuscate220-0.7000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-9.24214.00095.005.00
obfuscate312920.9798.50093.556.45
obfuscate62662332.3387.76799.520.48
obfuscate10821.8256.65080.0020.00
obfuscate8800.8750.000100.000.00
obfuscate151500.9670.000100.000.00
obfuscate770-12.9430.000100.000.00
obfuscate3301.3670.000100.000.00
obfuscate111100.3640.000100.000.00
obfuscate101001.0000.000100.000.00
obfuscate363601.1110.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8800.8750.000100.000.00
obfuscate151500.9670.000100.000.00
obfuscate770-12.9430.000100.000.00
obfuscate3301.3670.000100.000.00
obfuscate111100.3640.000100.000.00
obfuscate101001.0000.000100.000.00
obfuscate363601.1110.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate434301.0910.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10821.8256.65080.0020.00
obfuscate312920.9798.50093.556.45
obfuscate20191-9.24214.00095.005.00
obfuscate62662332.3387.76799.520.48
obfuscate8800.8750.000100.000.00
obfuscate151500.9670.000100.000.00
obfuscate770-12.9430.000100.000.00
obfuscate3301.3670.000100.000.00
obfuscate111100.3640.000100.000.00
obfuscate101001.0000.000100.000.00
obfuscate363601.1110.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14 var:
Fri Feb 2 08:13:09 2018; Spam; 14; obfuscate; MacAppware Deals ; JUNK Score 180 Premium WordPress Themes for Under 30; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri Feb 2 14:55:26 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVmVja291cHBkYXRlcmlu; ...

8 st Spam och 1033 st Ham ger totalt 1041 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 3 11:37:00 EST 2018