&Nu Status


Mail log för 1 Februari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate61360672.2498.37198.861.14
obfuscate60600-2.2220.000100.000.00
obfuscate373521.0149.15094.595.41
obfuscate313101.6260.000100.000.00
obfuscate303001.3630.000100.000.00
obfuscate272701.0890.000100.000.00
obfuscate252500.9640.000100.000.00
obfuscate23230-10.7220.000100.000.00
obfuscate222111.8487.50095.454.55
obfuscate191721.8718.00089.4710.53
obfuscate17161-24.26914.00094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate61360672.2498.37198.861.14
obfuscate60600-2.2220.000100.000.00
obfuscate373521.0149.15094.595.41
obfuscate313101.6260.000100.000.00
obfuscate303001.3630.000100.000.00
obfuscate272701.0890.000100.000.00
obfuscate252500.9640.000100.000.00
obfuscate23230-10.7220.000100.000.00
obfuscate222111.8487.50095.454.55
obfuscate191721.8718.00089.4710.53
obfuscate17161-24.26914.00094.125.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate61360672.2498.37198.861.14
obfuscate191721.8718.00089.4710.53
obfuscate373521.0149.15094.595.41
obfuscate161422.6438.20087.5012.50
obfuscate17161-24.26914.00094.125.88
obfuscate222111.8487.50095.454.55
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate6601.3830.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate550-82.7600.000100.000.00
obfuscate17161-24.26914.00094.125.88
obfuscate550-19.6800.000100.000.00
obfuscate23230-10.7220.000100.000.00
obfuscate15150-5.6470.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate60600-2.2220.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-24.26914.00094.125.88
obfuscate373521.0149.15094.595.41
obfuscate61360672.2498.37198.861.14
obfuscate161422.6438.20087.5012.50
obfuscate191721.8718.00089.4710.53
obfuscate222111.8487.50095.454.55
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate6601.3830.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate6601.3830.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate3303.1670.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate161422.6438.20087.5012.50
obfuscate191721.8718.00089.4710.53
obfuscate17161-24.26914.00094.125.88
obfuscate373521.0149.15094.595.41
obfuscate222111.8487.50095.454.55
obfuscate61360672.2498.37198.861.14
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate6601.3830.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14 var:
Thu Feb 1 19:07:53 2018; Spam; 14; obfuscate; MacAppware Deals ; JUNK The No-Frill Bluetooth Earbuds We All Need; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Thu Feb 1 11:59:19 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Linda Eriksson ; Linda Eriksson sent a message to the conversation Vi ...

15 st Spam och 1090 st Ham ger totalt 1105 st Mail (01% spam) till 59 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Feb 2 11:37:00 EST 2018