&Nu Status


Mail log för 11 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate799785141.0548.37198.251.75
obfuscate56560-2.4740.000100.000.00
obfuscate363601.3860.000100.000.00
obfuscate333301.2090.000100.000.00
obfuscate32320-23.8720.000100.000.00
obfuscate262601.5810.000100.000.00
obfuscate262601.5310.000100.000.00
obfuscate252501.6600.000100.000.00
obfuscate242311.9656.30095.834.17
obfuscate22220-16.4270.000100.000.00
obfuscate212011.6706.30095.244.76

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate799785141.0548.37198.251.75
obfuscate56560-2.4740.000100.000.00
obfuscate363601.3860.000100.000.00
obfuscate333301.2090.000100.000.00
obfuscate32320-23.8720.000100.000.00
obfuscate262601.5810.000100.000.00
obfuscate262601.5310.000100.000.00
obfuscate252501.6600.000100.000.00
obfuscate242311.9656.30095.834.17
obfuscate22220-16.4270.000100.000.00
obfuscate212011.6706.30095.244.76

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate799785141.0548.37198.251.75
obfuscate212011.6706.30095.244.76
obfuscate242311.9656.30095.834.17
obfuscate4401.1000.000100.000.00
obfuscate363601.3860.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate181801.9670.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate110-5.5000.000100.000.00
obfuscate3301.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-104.9500.000100.000.00
obfuscate330-102.7670.000100.000.00
obfuscate660-33.8170.000100.000.00
obfuscate660-33.3000.000100.000.00
obfuscate32320-23.8720.000100.000.00
obfuscate22220-16.4270.000100.000.00
obfuscate880-10.1130.000100.000.00
obfuscate10100-9.4800.000100.000.00
obfuscate14140-5.8860.000100.000.00
obfuscate110-5.5000.000100.000.00
obfuscate15150-4.5400.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate799785141.0548.37198.251.75
obfuscate212011.6706.30095.244.76
obfuscate242311.9656.30095.834.17
obfuscate4401.1000.000100.000.00
obfuscate363601.3860.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate181801.9670.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate110-5.5000.000100.000.00
obfuscate3301.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4401.1000.000100.000.00
obfuscate363601.3860.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate181801.9670.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate110-5.5000.000100.000.00
obfuscate3301.2000.000100.000.00
obfuscate101001.6800.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate212011.6706.30095.244.76
obfuscate242311.9656.30095.834.17
obfuscate799785141.0548.37198.251.75
obfuscate4401.1000.000100.000.00
obfuscate363601.3860.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate181801.9670.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate110-5.5000.000100.000.00
obfuscate3301.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.6 var:
Thu Jan 11 08:08:48 2018; Spam; 9.6; obfuscate; UTF-8BTW90dGFnZW4gQml0Y29pbiBiZXN0w6RsbG5pbmc ; JUNK UTF-8BRGluIEJpdGNvaW4gaGFyI...
Mest Ham med ratio -105.7 var:
Thu Jan 11 02:15:09 2018; Mail; -105.7; obfuscate; Facebook ; Marie you have more friends on Facebook than you thin...

16 st Spam och 1269 st Ham ger totalt 1285 st Mail (01% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1125


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 12 11:37:00 EST 2018