&Nu Status


Mail log för 10 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8568533-0.0468.66799.650.35
obfuscate53521-2.7216.60098.111.89
obfuscate32320-2.4440.000100.000.00
obfuscate303001.1700.000100.000.00
obfuscate262600.7580.000100.000.00
obfuscate24240-41.1790.000100.000.00
obfuscate222200.4590.000100.000.00
obfuscate202001.4900.000100.000.00
obfuscate202001.1150.000100.000.00
obfuscate17170-5.1880.000100.000.00
obfuscate161601.5940.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8568533-0.0468.66799.650.35
obfuscate53521-2.7216.60098.111.89
obfuscate32320-2.4440.000100.000.00
obfuscate303001.1700.000100.000.00
obfuscate262600.7580.000100.000.00
obfuscate24240-41.1790.000100.000.00
obfuscate222200.4590.000100.000.00
obfuscate202001.4900.000100.000.00
obfuscate202001.1150.000100.000.00
obfuscate17170-5.1880.000100.000.00
obfuscate161601.5940.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8568533-0.0468.66799.650.35
obfuscate53521-2.7216.60098.111.89
obfuscate131211.2426.90092.317.69
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate8801.5000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate440-25.1250.000100.000.00
obfuscate161601.5940.000100.000.00
obfuscate220-51.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-102.7670.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate220-51.8000.000100.000.00
obfuscate220-48.5500.000100.000.00
obfuscate24240-41.1790.000100.000.00
obfuscate440-25.1250.000100.000.00
obfuscate880-9.5750.000100.000.00
obfuscate17170-5.1880.000100.000.00
obfuscate53521-2.7216.60098.111.89
obfuscate32320-2.4440.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8568533-0.0468.66799.650.35
obfuscate131211.2426.90092.317.69
obfuscate53521-2.7216.60098.111.89
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate8801.5000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate440-25.1250.000100.000.00
obfuscate161601.5940.000100.000.00
obfuscate220-51.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate8801.5000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate440-25.1250.000100.000.00
obfuscate161601.5940.000100.000.00
obfuscate220-51.8000.000100.000.00
obfuscate2202.9500.000100.000.00
obfuscate330-0.0670.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate131211.2426.90092.317.69
obfuscate53521-2.7216.60098.111.89
obfuscate8568533-0.0468.66799.650.35
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate8801.5000.000100.000.00
obfuscate2201.7000.000100.000.00
obfuscate440-25.1250.000100.000.00
obfuscate161601.5940.000100.000.00
obfuscate220-51.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.6 var:
Wed Jan 10 02:43:50 2018; Spam; 10.6; obfuscate; Pengamaskin ; JUNK UTF-8BQW5nw6VlbmRlIGzDpW5lYW5zw7ZrYW4; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Wed Jan 10 15:15:30 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMTkgcGVyc29uZXIgZ2ls; ...

5 st Spam och 1262 st Ham ger totalt 1267 st Mail (00% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 11 11:37:00 EST 2018