&Nu Status


Mail log för 9 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate71369023-1.0739.31396.773.23
obfuscate66642-0.4066.50096.973.03
obfuscate404001.0550.000100.000.00
obfuscate313101.5840.000100.000.00
obfuscate262601.3500.000100.000.00
obfuscate262601.4620.000100.000.00
obfuscate262511.1766.50096.153.85
obfuscate24231-31.1706.30095.834.17
obfuscate21210-18.2760.000100.000.00
obfuscate212101.7620.000100.000.00
obfuscate212101.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate71369023-1.0739.31396.773.23
obfuscate66642-0.4066.50096.973.03
obfuscate404001.0550.000100.000.00
obfuscate313101.5840.000100.000.00
obfuscate262601.3500.000100.000.00
obfuscate262601.4620.000100.000.00
obfuscate262511.1766.50096.153.85
obfuscate24231-31.1706.30095.834.17
obfuscate21210-18.2760.000100.000.00
obfuscate212101.7620.000100.000.00
obfuscate212101.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate71369023-1.0739.31396.773.23
obfuscate66642-0.4066.50096.973.03
obfuscate161511.7676.30093.756.25
obfuscate111011.6306.30090.919.09
obfuscate11101-8.5806.20090.919.09
obfuscate262511.1766.50096.153.85
obfuscate24231-31.1706.30095.834.17
obfuscate321-1.9008.80066.6733.33
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate262601.3500.000100.000.00
obfuscate9901.6890.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.2000.000100.000.00
obfuscate220-96.9000.000100.000.00
obfuscate24231-31.1706.30095.834.17
obfuscate21210-18.2760.000100.000.00
obfuscate770-12.8430.000100.000.00
obfuscate16160-12.0060.000100.000.00
obfuscate990-9.7110.000100.000.00
obfuscate11101-8.5806.20090.919.09
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate321-1.9008.80066.6733.33

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate71369023-1.0739.31396.773.23
obfuscate321-1.9008.80066.6733.33
obfuscate262511.1766.50096.153.85
obfuscate66642-0.4066.50096.973.03
obfuscate161511.7676.30093.756.25
obfuscate111011.6306.30090.919.09
obfuscate24231-31.1706.30095.834.17
obfuscate11101-8.5806.20090.919.09
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate262601.3500.000100.000.00
obfuscate9901.6890.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate262601.3500.000100.000.00
obfuscate9901.6890.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate110-105.2000.000100.000.00
obfuscate3301.3670.000100.000.00
obfuscate2201.7500.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate262601.4620.000100.000.00
obfuscate21210-18.2760.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.9008.80066.6733.33
obfuscate111011.6306.30090.919.09
obfuscate11101-8.5806.20090.919.09
obfuscate161511.7676.30093.756.25
obfuscate24231-31.1706.30095.834.17
obfuscate262511.1766.50096.153.85
obfuscate71369023-1.0739.31396.773.23
obfuscate66642-0.4066.50096.973.03
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate262601.3500.000100.000.00
obfuscate9901.6890.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.4 var:
Tue Jan 9 02:13:04 2018; Spam; 10.4; obfuscate; . ; JUNK Misslyckad registrering av ditt Bitcoin-code Konto; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Tue Jan 9 03:15:40 2018; Mail; -107.2; obfuscate; UTF-8BQW5uYS1DYXJpbiBGcsO2YmVyZw ; UTF-8BQW5uYS1DYXJpbiBGcsO2Yg; ...

31 st Spam och 1155 st Ham ger totalt 1186 st Mail (02% spam) till 59 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6323


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 10 11:37:00 EST 2018