&Nu Status


Mail log för 8 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5435421-4.4846.20099.820.18
obfuscate45450-3.2180.000100.000.00
obfuscate32320-6.1340.000100.000.00
obfuscate31310-2.7030.000100.000.00
obfuscate302821.1259.30093.336.67
obfuscate272701.1220.000100.000.00
obfuscate232031.4906.33386.9613.04
obfuscate202000.8850.000100.000.00
obfuscate18180-15.3330.000100.000.00
obfuscate171701.4290.000100.000.00
obfuscate16160-18.8880.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5435421-4.4846.20099.820.18
obfuscate45450-3.2180.000100.000.00
obfuscate32320-6.1340.000100.000.00
obfuscate31310-2.7030.000100.000.00
obfuscate302821.1259.30093.336.67
obfuscate272701.1220.000100.000.00
obfuscate202000.8850.000100.000.00
obfuscate232031.4906.33386.9613.04
obfuscate18180-15.3330.000100.000.00
obfuscate171701.4290.000100.000.00
obfuscate16160-18.8880.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate232031.4906.33386.9613.04
obfuscate302821.1259.30093.336.67
obfuscate5320.9337.00060.0040.00
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate2113.1007.40050.0050.00
obfuscate5435421-4.4846.20099.820.18
obfuscate1010.0009.1000.00100.00
obfuscate330-69.1330.000100.000.00
obfuscate272701.1220.000100.000.00
obfuscate171701.4290.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-69.1330.000100.000.00
obfuscate330-67.5330.000100.000.00
obfuscate16160-18.8880.000100.000.00
obfuscate18180-15.3330.000100.000.00
obfuscate990-10.7330.000100.000.00
obfuscate32320-6.1340.000100.000.00
obfuscate5435421-4.4846.20099.820.18
obfuscate45450-3.2180.000100.000.00
obfuscate31310-2.7030.000100.000.00
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate1010.0009.1000.00100.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate302821.1259.30093.336.67
obfuscate1010.0009.1000.00100.00
obfuscate2113.1007.40050.0050.00
obfuscate5320.9337.00060.0040.00
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate232031.4906.33386.9613.04
obfuscate5435421-4.4846.20099.820.18
obfuscate330-69.1330.000100.000.00
obfuscate272701.1220.000100.000.00
obfuscate171701.4290.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-69.1330.000100.000.00
obfuscate272701.1220.000100.000.00
obfuscate171701.4290.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate141401.5000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate3301.3670.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate4401.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate1010.0009.1000.00100.00
obfuscate2113.1007.40050.0050.00
obfuscate5320.9337.00060.0040.00
obfuscate232031.4906.33386.9613.04
obfuscate302821.1259.30093.336.67
obfuscate5435421-4.4846.20099.820.18
obfuscate330-69.1330.000100.000.00
obfuscate272701.1220.000100.000.00
obfuscate171701.4290.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Mon Jan 8 12:25:17 2018; Spam; 12.4; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Lego manuales och 12 andra anslagstavlor som dina; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon Jan 8 12:25:50 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMjcgcGVyc29uZXIgZ2ls; ...

11 st Spam och 970 st Ham ger totalt 981 st Mail (01% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.3636


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 9 11:37:00 EST 2018