&Nu Status


Mail log för 7 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5255232-5.3217.75099.620.38
obfuscate333301.1670.000100.000.00
obfuscate26260-2.4350.000100.000.00
obfuscate232301.7260.000100.000.00
obfuscate222111.8146.50095.454.55
obfuscate212101.5000.000100.000.00
obfuscate212011.17011.10095.244.76
obfuscate181801.2610.000100.000.00
obfuscate17170-23.0590.000100.000.00
obfuscate161601.6940.000100.000.00
obfuscate151500.2330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5255232-5.3217.75099.620.38
obfuscate333301.1670.000100.000.00
obfuscate26260-2.4350.000100.000.00
obfuscate232301.7260.000100.000.00
obfuscate212101.5000.000100.000.00
obfuscate222111.8146.50095.454.55
obfuscate212011.17011.10095.244.76
obfuscate181801.2610.000100.000.00
obfuscate17170-23.0590.000100.000.00
obfuscate161601.6940.000100.000.00
obfuscate151500.2330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5255232-5.3217.75099.620.38
obfuscate2111.4007.40050.0050.00
obfuscate222111.8146.50095.454.55
obfuscate321-0.0509.50066.6733.33
obfuscate212011.17011.10095.244.76
obfuscate212101.5000.000100.000.00
obfuscate232301.7260.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate8801.0870.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-105.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate110-105.2000.000100.000.00
obfuscate12120-33.0170.000100.000.00
obfuscate330-31.4330.000100.000.00
obfuscate330-30.4000.000100.000.00
obfuscate440-24.9500.000100.000.00
obfuscate17170-23.0590.000100.000.00
obfuscate5255232-5.3217.75099.620.38
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate26260-2.4350.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate212011.17011.10095.244.76
obfuscate321-0.0509.50066.6733.33
obfuscate5255232-5.3217.75099.620.38
obfuscate2111.4007.40050.0050.00
obfuscate222111.8146.50095.454.55
obfuscate212101.5000.000100.000.00
obfuscate232301.7260.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate8801.0870.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-105.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate212101.5000.000100.000.00
obfuscate232301.7260.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate8801.0870.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-105.2000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.4007.40050.0050.00
obfuscate321-0.0509.50066.6733.33
obfuscate212011.17011.10095.244.76
obfuscate222111.8146.50095.454.55
obfuscate5255232-5.3217.75099.620.38
obfuscate212101.5000.000100.000.00
obfuscate232301.7260.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate8801.0870.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-105.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.1 var:
Sun Jan 7 12:45:05 2018; Spam; 11.1; obfuscate; Miss Juliette Kouauo ; JUNK From Miss Juliette Kouauo( ASSISTANCE TO INVEST IN...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sun Jan 7 12:12:31 2018; Mail; -107.2; obfuscate; UTF-8BQ2FtaWxsYSBMw7ZmZ3JlbiBGZCBNYXRoaWFzc29u ; UTF-8BQ2FtaWxsYSBMw7Z...

6 st Spam och 850 st Ham ger totalt 856 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jan 8 11:37:00 EST 2018