&Nu Status


Mail log för 6 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6236185-3.8387.78099.200.80
obfuscate43430-3.4580.000100.000.00
obfuscate262601.5000.000100.000.00
obfuscate202001.0150.000100.000.00
obfuscate19181-4.8116.90094.745.26
obfuscate131211.6426.90092.317.69
obfuscate13130-7.1540.000100.000.00
obfuscate9810.98811.70088.8911.11
obfuscate880-25.1500.000100.000.00
obfuscate8801.7370.000100.000.00
obfuscate880-36.7130.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6236185-3.8387.78099.200.80
obfuscate43430-3.4580.000100.000.00
obfuscate262601.5000.000100.000.00
obfuscate202001.0150.000100.000.00
obfuscate19181-4.8116.90094.745.26
obfuscate13130-7.1540.000100.000.00
obfuscate131211.6426.90092.317.69
obfuscate880-25.1500.000100.000.00
obfuscate8801.7370.000100.000.00
obfuscate9810.98811.70088.8911.11
obfuscate880-36.7130.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6236185-3.8387.78099.200.80
obfuscate19181-4.8116.90094.745.26
obfuscate131211.6426.90092.317.69
obfuscate9810.98811.70088.8911.11
obfuscate651-19.2609.00083.3316.67
obfuscate2111.4007.30050.0050.00
obfuscate5502.2200.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate880-25.1500.000100.000.00
obfuscate4400.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.9000.000100.000.00
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate440-48.0250.000100.000.00
obfuscate880-36.7130.000100.000.00
obfuscate330-33.9670.000100.000.00
obfuscate440-25.8250.000100.000.00
obfuscate880-25.1500.000100.000.00
obfuscate880-24.7130.000100.000.00
obfuscate651-19.2609.00083.3316.67
obfuscate13130-7.1540.000100.000.00
obfuscate110-6.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9810.98811.70088.8911.11
obfuscate651-19.2609.00083.3316.67
obfuscate6236185-3.8387.78099.200.80
obfuscate2111.4007.30050.0050.00
obfuscate19181-4.8116.90094.745.26
obfuscate131211.6426.90092.317.69
obfuscate5502.2200.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate880-25.1500.000100.000.00
obfuscate4400.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5502.2200.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate880-25.1500.000100.000.00
obfuscate4400.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate220-2.2000.000100.000.00
obfuscate262601.5000.000100.000.00
obfuscate330-33.9670.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate4400.9750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2111.4007.30050.0050.00
obfuscate651-19.2609.00083.3316.67
obfuscate9810.98811.70088.8911.11
obfuscate131211.6426.90092.317.69
obfuscate19181-4.8116.90094.745.26
obfuscate6236185-3.8387.78099.200.80
obfuscate5502.2200.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate880-25.1500.000100.000.00
obfuscate4400.3500.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.7 var:
Sat Jan 6 22:36:06 2018; Spam; 11.7; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK utf-8qLC3A5t_dig_inspireras_av_18_nya_idC3A9er; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Sat Jan 6 05:02:42 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; Se vad andra pratar om i din grupp DNA-anor; ...

10 st Spam och 859 st Ham ger totalt 869 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0700


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jan 7 11:37:00 EST 2018