&Nu Status


Mail log för 5 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5485471-4.7576.20099.820.18
obfuscate44440-3.3450.000100.000.00
obfuscate30300-19.5870.000100.000.00
obfuscate282801.1570.000100.000.00
obfuscate282801.0000.000100.000.00
obfuscate272611.0816.20096.303.70
obfuscate21210-7.8380.000100.000.00
obfuscate191812.3116.20094.745.26
obfuscate181800.8670.000100.000.00
obfuscate171701.5000.000100.000.00
obfuscate161602.0880.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5485471-4.7576.20099.820.18
obfuscate44440-3.3450.000100.000.00
obfuscate30300-19.5870.000100.000.00
obfuscate282801.1570.000100.000.00
obfuscate282801.0000.000100.000.00
obfuscate272611.0816.20096.303.70
obfuscate21210-7.8380.000100.000.00
obfuscate181800.8670.000100.000.00
obfuscate191812.3116.20094.745.26
obfuscate171701.5000.000100.000.00
obfuscate161602.0880.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate272611.0816.20096.303.70
obfuscate191812.3116.20094.745.26
obfuscate5485471-4.7576.20099.820.18
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate44440-3.3450.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate30300-19.5870.000100.000.00
obfuscate181800.8670.000100.000.00
obfuscate6604.0000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-105.7000.000100.000.00
obfuscate440-76.2250.000100.000.00
obfuscate550-20.6200.000100.000.00
obfuscate30300-19.5870.000100.000.00
obfuscate550-19.0400.000100.000.00
obfuscate11110-18.4000.000100.000.00
obfuscate21210-7.8380.000100.000.00
obfuscate5485471-4.7576.20099.820.18
obfuscate44440-3.3450.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate272611.0816.20096.303.70
obfuscate191812.3116.20094.745.26
obfuscate5485471-4.7576.20099.820.18
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate44440-3.3450.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate30300-19.5870.000100.000.00
obfuscate181800.8670.000100.000.00
obfuscate6604.0000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate44440-3.3450.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate30300-19.5870.000100.000.00
obfuscate181800.8670.000100.000.00
obfuscate6604.0000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate3302.0330.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate191812.3116.20094.745.26
obfuscate272611.0816.20096.303.70
obfuscate5485471-4.7576.20099.820.18
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate44440-3.3450.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate30300-19.5870.000100.000.00
obfuscate181800.8670.000100.000.00
obfuscate6604.0000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 6.2 var:
Fri Jan 5 05:46:41 2018; Spam; 6.2; obfuscate; UTF-8BTWljaGFlbCAtIEzDpW5lc2FtbGFyZSBkZXZhLWF5dXJ2ZWRhLmV1 ; JUNK UTF-8BMTIgYmFu...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Fri Jan 5 03:28:11 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Anette Kurjenkallio ; Anette Kurjenkallio sent a message to the conver...

3 st Spam och 933 st Ham ger totalt 936 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jan 6 11:37:00 EST 2018