&Nu Status


Mail log för 4 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5295263-4.9696.60099.430.57
obfuscate57552-2.6116.20096.493.51
obfuscate323202.0630.000100.000.00
obfuscate312920.9866.15093.556.45
obfuscate303001.6000.000100.000.00
obfuscate272611.1006.20096.303.70
obfuscate24240-24.6670.000100.000.00
obfuscate23230-2.6000.000100.000.00
obfuscate232301.6260.000100.000.00
obfuscate171701.5180.000100.000.00
obfuscate151322.67710.75086.6713.33

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5295263-4.9696.60099.430.57
obfuscate57552-2.6116.20096.493.51
obfuscate323202.0630.000100.000.00
obfuscate303001.6000.000100.000.00
obfuscate312920.9866.15093.556.45
obfuscate272611.1006.20096.303.70
obfuscate24240-24.6670.000100.000.00
obfuscate23230-2.6000.000100.000.00
obfuscate232301.6260.000100.000.00
obfuscate171701.5180.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5295263-4.9696.60099.430.57
obfuscate312920.9866.15093.556.45
obfuscate151322.67710.75086.6713.33
obfuscate57552-2.6116.20096.493.51
obfuscate2110.2007.10050.0050.00
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate5413.3256.50080.0020.00
obfuscate272611.1006.20096.303.70
obfuscate770-41.3710.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-105.2000.000100.000.00
obfuscate770-41.3710.000100.000.00
obfuscate13130-31.7850.000100.000.00
obfuscate24240-24.6670.000100.000.00
obfuscate880-11.3250.000100.000.00
obfuscate12120-7.0080.000100.000.00
obfuscate5295263-4.9696.60099.430.57
obfuscate57552-2.6116.20096.493.51
obfuscate23230-2.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1010.00012.7000.00100.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate151322.67710.75086.6713.33
obfuscate2110.2007.10050.0050.00
obfuscate5295263-4.9696.60099.430.57
obfuscate5413.3256.50080.0020.00
obfuscate57552-2.6116.20096.493.51
obfuscate272611.1006.20096.303.70
obfuscate312920.9866.15093.556.45
obfuscate770-41.3710.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-41.3710.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate23230-2.6000.000100.000.00
obfuscate4401.8000.000100.000.00
obfuscate4403.4750.000100.000.00
obfuscate323202.0630.000100.000.00
obfuscate3300.9000.000100.000.00
obfuscate13130-31.7850.000100.000.00
obfuscate220-105.2000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate2110.2007.10050.0050.00
obfuscate5413.3256.50080.0020.00
obfuscate151322.67710.75086.6713.33
obfuscate312920.9866.15093.556.45
obfuscate272611.1006.20096.303.70
obfuscate57552-2.6116.20096.493.51
obfuscate5295263-4.9696.60099.430.57
obfuscate770-41.3710.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.7 var:
Thu Jan 4 02:49:19 2018; Spam; 12.7; obfuscate; Moncler ; JUNK Moncler Clothing - 2018 New Year Clearance; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Thu Jan 4 04:26:38 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2UgdmFkIGFuZHJhIHBy; ...

13 st Spam och 976 st Ham ger totalt 989 st Mail (01% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.5769


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jan 5 11:37:00 EST 2018