&Nu Status


Mail log för 3 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4964951-6.1636.10099.800.20
obfuscate49490-0.7550.000100.000.00
obfuscate343401.3620.000100.000.00
obfuscate282711.55210.20096.433.57
obfuscate27270-2.9070.000100.000.00
obfuscate262600.9880.000100.000.00
obfuscate26260-6.6960.000100.000.00
obfuscate24240-24.1670.000100.000.00
obfuscate191902.3370.000100.000.00
obfuscate161601.3620.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4964951-6.1636.10099.800.20
obfuscate49490-0.7550.000100.000.00
obfuscate343401.3620.000100.000.00
obfuscate27270-2.9070.000100.000.00
obfuscate282711.55210.20096.433.57
obfuscate262600.9880.000100.000.00
obfuscate26260-6.6960.000100.000.00
obfuscate24240-24.1670.000100.000.00
obfuscate191902.3370.000100.000.00
obfuscate161601.3620.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate282711.55210.20096.433.57
obfuscate4964951-6.1636.10099.800.20
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate6601.4670.000100.000.00
obfuscate111101.8180.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate6600.8830.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate6600.1000.000100.000.00
obfuscate27270-2.9070.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate220-48.3500.000100.000.00
obfuscate15150-41.4070.000100.000.00
obfuscate24240-24.1670.000100.000.00
obfuscate550-20.2800.000100.000.00
obfuscate660-16.2670.000100.000.00
obfuscate10100-9.5300.000100.000.00
obfuscate26260-6.6960.000100.000.00
obfuscate4964951-6.1636.10099.800.20
obfuscate27270-2.9070.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate282711.55210.20096.433.57
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate4964951-6.1636.10099.800.20
obfuscate6601.4670.000100.000.00
obfuscate111101.8180.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate6600.8830.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate6600.1000.000100.000.00
obfuscate27270-2.9070.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6601.4670.000100.000.00
obfuscate111101.8180.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate6600.8830.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate6600.1000.000100.000.00
obfuscate27270-2.9070.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00
obfuscate3300.7670.000100.000.00
obfuscate262600.9880.000100.000.00
obfuscate10100-9.5300.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.8000.00100.00
obfuscate282711.55210.20096.433.57
obfuscate4964951-6.1636.10099.800.20
obfuscate6601.4670.000100.000.00
obfuscate111101.8180.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate6600.8830.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate6600.1000.000100.000.00
obfuscate27270-2.9070.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.2 var:
Wed Jan 3 06:06:58 2018; Spam; 10.2; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Carlsbad Brewfest och 7 till sparade 5 av dina pins...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Wed Jan 3 13:26:46 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Anette Kurjenkallio ; Anette Kurjenkallio sent a message to the conver...

3 st Spam och 927 st Ham ger totalt 930 st Mail (00% spam) till 55 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jan 4 11:37:00 EST 2018