&Nu Status


Mail log för 2 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3863833-7.7448.30099.220.78
obfuscate41410-3.6760.000100.000.00
obfuscate403731.1496.50092.507.50
obfuscate27270-2.9630.000100.000.00
obfuscate262601.1460.000100.000.00
obfuscate252411.52510.10096.004.00
obfuscate232301.2780.000100.000.00
obfuscate212101.1380.000100.000.00
obfuscate21210-23.2240.000100.000.00
obfuscate181711.8186.30094.445.56
obfuscate171611.7446.30094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3863833-7.7448.30099.220.78
obfuscate41410-3.6760.000100.000.00
obfuscate403731.1496.50092.507.50
obfuscate27270-2.9630.000100.000.00
obfuscate262601.1460.000100.000.00
obfuscate252411.52510.10096.004.00
obfuscate232301.2780.000100.000.00
obfuscate212101.1380.000100.000.00
obfuscate21210-23.2240.000100.000.00
obfuscate181711.8186.30094.445.56
obfuscate17170-36.4760.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10642.5178.87560.0040.00
obfuscate403731.1496.50092.507.50
obfuscate3863833-7.7448.30099.220.78
obfuscate181711.8186.30094.445.56
obfuscate252411.52510.10096.004.00
obfuscate171611.7446.30094.125.88
obfuscate330-31.8670.000100.000.00
obfuscate41410-3.6760.000100.000.00
obfuscate3302.1330.000100.000.00
obfuscate660-82.4670.000100.000.00
obfuscate9901.4330.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.8000.000100.000.00
obfuscate660-82.4670.000100.000.00
obfuscate17170-36.4760.000100.000.00
obfuscate330-32.0670.000100.000.00
obfuscate330-31.8670.000100.000.00
obfuscate21210-23.2240.000100.000.00
obfuscate880-11.2620.000100.000.00
obfuscate10100-9.4600.000100.000.00
obfuscate3863833-7.7448.30099.220.78
obfuscate16160-5.5310.000100.000.00
obfuscate41410-3.6760.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate252411.52510.10096.004.00
obfuscate10642.5178.87560.0040.00
obfuscate3863833-7.7448.30099.220.78
obfuscate403731.1496.50092.507.50
obfuscate181711.8186.30094.445.56
obfuscate171611.7446.30094.125.88
obfuscate330-31.8670.000100.000.00
obfuscate41410-3.6760.000100.000.00
obfuscate3302.1330.000100.000.00
obfuscate660-82.4670.000100.000.00
obfuscate9901.4330.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-31.8670.000100.000.00
obfuscate41410-3.6760.000100.000.00
obfuscate3302.1330.000100.000.00
obfuscate660-82.4670.000100.000.00
obfuscate9901.4330.000100.000.00
obfuscate212101.1380.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00
obfuscate2201.8000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10642.5178.87560.0040.00
obfuscate403731.1496.50092.507.50
obfuscate171611.7446.30094.125.88
obfuscate181711.8186.30094.445.56
obfuscate252411.52510.10096.004.00
obfuscate3863833-7.7448.30099.220.78
obfuscate330-31.8670.000100.000.00
obfuscate41410-3.6760.000100.000.00
obfuscate3302.1330.000100.000.00
obfuscate660-82.4670.000100.000.00
obfuscate9901.4330.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.1 var:
Tue Jan 2 10:12:05 2018; Spam; 10.1; obfuscate; BookBub ; JUNK Your ebook bargains for Tuesday; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Tue Jan 2 15:39:40 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Daniel Berner ; Daniel Berner sent a message to the conversation Vi so...

13 st Spam och 771 st Ham ger totalt 784 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8923


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jan 3 11:37:00 EST 2018