&Nu Status


Mail log för 1 Januari - 2018

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3863842-8.0688.00099.480.52
obfuscate35350-1.5570.000100.000.00
obfuscate242131.5579.63387.5012.50
obfuscate232300.8430.000100.000.00
obfuscate21201-3.8857.00095.244.76
obfuscate212100.6520.000100.000.00
obfuscate18180-15.3560.000100.000.00
obfuscate17170-41.3470.000100.000.00
obfuscate13130-37.2540.000100.000.00
obfuscate131211.5257.00092.317.69
obfuscate990-10.2330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3863842-8.0688.00099.480.52
obfuscate35350-1.5570.000100.000.00
obfuscate232300.8430.000100.000.00
obfuscate242131.5579.63387.5012.50
obfuscate212100.6520.000100.000.00
obfuscate21201-3.8857.00095.244.76
obfuscate18180-15.3560.000100.000.00
obfuscate17170-41.3470.000100.000.00
obfuscate13130-37.2540.000100.000.00
obfuscate131211.5257.00092.317.69
obfuscate990-10.2330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242131.5579.63387.5012.50
obfuscate3863842-8.0688.00099.480.52
obfuscate3120.0009.15033.3366.67
obfuscate131211.5257.00092.317.69
obfuscate21201-3.8857.00095.244.76
obfuscate761-15.0338.00085.7114.29
obfuscate1104.7000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate330-30.8330.000100.000.00
obfuscate13130-37.2540.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-49.5500.000100.000.00
obfuscate17170-41.3470.000100.000.00
obfuscate13130-37.2540.000100.000.00
obfuscate330-30.8330.000100.000.00
obfuscate660-16.8670.000100.000.00
obfuscate18180-15.3560.000100.000.00
obfuscate761-15.0338.00085.7114.29
obfuscate880-11.7250.000100.000.00
obfuscate990-10.2330.000100.000.00
obfuscate3863842-8.0688.00099.480.52
obfuscate21201-3.8857.00095.244.76

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242131.5579.63387.5012.50
obfuscate3120.0009.15033.3366.67
obfuscate3863842-8.0688.00099.480.52
obfuscate761-15.0338.00085.7114.29
obfuscate131211.5257.00092.317.69
obfuscate21201-3.8857.00095.244.76
obfuscate1104.7000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate330-30.8330.000100.000.00
obfuscate13130-37.2540.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1104.7000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate330-30.8330.000100.000.00
obfuscate13130-37.2540.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2205.1000.000100.000.00
obfuscate1104.7000.000100.000.00
obfuscate4401.9750.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate18180-15.3560.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3120.0009.15033.3366.67
obfuscate761-15.0338.00085.7114.29
obfuscate242131.5579.63387.5012.50
obfuscate131211.5257.00092.317.69
obfuscate21201-3.8857.00095.244.76
obfuscate3863842-8.0688.00099.480.52
obfuscate1104.7000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate330-30.8330.000100.000.00
obfuscate13130-37.2540.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Mon Jan 1 22:05:44 2018; Spam; 12.4; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK utf-8qLC3A5t_dig_inspireras_av_18_nya_idC3A9er; ...
Mest Ham med ratio -107.2 var:
Mon Jan 1 07:37:36 2018; Mail; -107.2; obfuscate; Anette Kurjenkallio ; Anette Kurjenkallio sent a message to the conver...

10 st Spam och 676 st Ham ger totalt 686 st Mail (01% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jan 2 11:37:00 EST 2018