&Nu Status


Mail log för 6 December - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9659632-4.6106.35099.790.21
obfuscate53530-2.3260.000100.000.00
obfuscate434121.5788.30095.354.65
obfuscate353411.6216.90097.142.86
obfuscate343400.7940.000100.000.00
obfuscate292901.5790.000100.000.00
obfuscate24240-2.3380.000100.000.00
obfuscate232211.6236.20095.654.35
obfuscate23230-63.2040.000100.000.00
obfuscate222201.8640.000100.000.00
obfuscate181800.7500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9659632-4.6106.35099.790.21
obfuscate53530-2.3260.000100.000.00
obfuscate434121.5788.30095.354.65
obfuscate353411.6216.90097.142.86
obfuscate343400.7940.000100.000.00
obfuscate292901.5790.000100.000.00
obfuscate24240-2.3380.000100.000.00
obfuscate23230-63.2040.000100.000.00
obfuscate232211.6236.20095.654.35
obfuscate222201.8640.000100.000.00
obfuscate181800.7500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate434121.5788.30095.354.65
obfuscate9659632-4.6106.35099.790.21
obfuscate141222.3506.75085.7114.29
obfuscate353411.6216.90097.142.86
obfuscate2112.9006.20050.0050.00
obfuscate232211.6236.20095.654.35
obfuscate3211.9506.20066.6733.33
obfuscate9812.0127.10088.8911.11
obfuscate9902.0110.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-197.7000.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate23230-63.2040.000100.000.00
obfuscate15150-51.5070.000100.000.00
obfuscate220-47.6500.000100.000.00
obfuscate880-36.2130.000100.000.00
obfuscate330-30.8330.000100.000.00
obfuscate10100-18.8000.000100.000.00
obfuscate9659632-4.6106.35099.790.21
obfuscate24240-2.3380.000100.000.00
obfuscate53530-2.3260.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate434121.5788.30095.354.65
obfuscate9812.0127.10088.8911.11
obfuscate353411.6216.90097.142.86
obfuscate141222.3506.75085.7114.29
obfuscate9659632-4.6106.35099.790.21
obfuscate2112.9006.20050.0050.00
obfuscate232211.6236.20095.654.35
obfuscate3211.9506.20066.6733.33
obfuscate9902.0110.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9902.0110.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00
obfuscate3303.0330.000100.000.00
obfuscate8801.5500.000100.000.00
obfuscate2200.9500.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate2201.4500.000100.000.00
obfuscate2202.2500.000100.000.00
obfuscate181800.7500.000100.000.00
obfuscate8801.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112.9006.20050.0050.00
obfuscate3211.9506.20066.6733.33
obfuscate141222.3506.75085.7114.29
obfuscate9812.0127.10088.8911.11
obfuscate434121.5788.30095.354.65
obfuscate232211.6236.20095.654.35
obfuscate353411.6216.90097.142.86
obfuscate9659632-4.6106.35099.790.21
obfuscate9902.0110.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.5 var:
Wed Dec 6 23:38:18 2017; Spam; 9.5; obfuscate; apache@715794.vps-10.com (Apache); JUNK Canada Goose Outlet Up To 79 OFF; ...
Mest Ham med ratio -199.7 var:
Wed Dec 6 13:32:54 2017; Mail; -199.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2UgdmFkIGFuZHJhIHBy; ...

11 st Spam och 1464 st Ham ger totalt 1475 st Mail (00% spam) till 59 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.8545


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Dec 7 11:37:00 EST 2017