&Nu Status


Mail log för 5 December - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8578543-4.1278.40099.650.35
obfuscate53530-2.4810.000100.000.00
obfuscate41410-0.9710.000100.000.00
obfuscate36351-4.6466.20097.222.78
obfuscate31310-30.7770.000100.000.00
obfuscate292901.2590.000100.000.00
obfuscate292811.3717.10096.553.45
obfuscate282801.3250.000100.000.00
obfuscate272701.7300.000100.000.00
obfuscate232301.7700.000100.000.00
obfuscate21210-12.8570.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8578543-4.1278.40099.650.35
obfuscate53530-2.4810.000100.000.00
obfuscate41410-0.9710.000100.000.00
obfuscate36351-4.6466.20097.222.78
obfuscate31310-30.7770.000100.000.00
obfuscate292901.2590.000100.000.00
obfuscate292811.3717.10096.553.45
obfuscate282801.3250.000100.000.00
obfuscate272701.7300.000100.000.00
obfuscate232301.7700.000100.000.00
obfuscate21210-12.8570.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8578543-4.1278.40099.650.35
obfuscate10732.1296.83370.0030.00
obfuscate2020.00053.2500.00100.00
obfuscate1010.000101.6000.00100.00
obfuscate3210.85010.90066.6733.33
obfuscate36351-4.6466.20097.222.78
obfuscate292811.3717.10096.553.45
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate31310-30.7770.000100.000.00
obfuscate21210-12.8570.000100.000.00
obfuscate20200-3.2300.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-156.2400.000100.000.00
obfuscate440-97.7750.000100.000.00
obfuscate16160-72.4190.000100.000.00
obfuscate660-48.6500.000100.000.00
obfuscate31310-30.7770.000100.000.00
obfuscate990-20.6890.000100.000.00
obfuscate21210-12.8570.000100.000.00
obfuscate17170-9.9880.000100.000.00
obfuscate36351-4.6466.20097.222.78
obfuscate8578543-4.1278.40099.650.35
obfuscate20200-3.2300.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.6000.00100.00
obfuscate2020.00053.2500.00100.00
obfuscate3210.85010.90066.6733.33
obfuscate8578543-4.1278.40099.650.35
obfuscate292811.3717.10096.553.45
obfuscate10732.1296.83370.0030.00
obfuscate36351-4.6466.20097.222.78
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate31310-30.7770.000100.000.00
obfuscate21210-12.8570.000100.000.00
obfuscate20200-3.2300.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate31310-30.7770.000100.000.00
obfuscate21210-12.8570.000100.000.00
obfuscate20200-3.2300.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate990-20.6890.000100.000.00
obfuscate181801.5390.000100.000.00
obfuscate440-97.7750.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate2203.0500.000100.000.00
obfuscate272701.7300.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000101.6000.00100.00
obfuscate2020.00053.2500.00100.00
obfuscate3210.85010.90066.6733.33
obfuscate10732.1296.83370.0030.00
obfuscate292811.3717.10096.553.45
obfuscate36351-4.6466.20097.222.78
obfuscate8578543-4.1278.40099.650.35
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate31310-30.7770.000100.000.00
obfuscate21210-12.8570.000100.000.00
obfuscate20200-3.2300.000100.000.00

Mest Spam med ratio 101.6 var:
Tue Dec 5 01:47:50 2017; Spam; 101.6; obfuscate; Barncancerfonden ; JUNK ISO-8859-1QGe_bort_E5rets_finaste_julklapp; ...
Mest Ham med ratio -199.7 var:
Tue Dec 5 11:08:34 2017; Mail; -199.7; obfuscate; Facebook ; 25 personer gillar ett foto i din grupp DNA-anor; ...

12 st Spam och 1410 st Ham ger totalt 1422 st Mail (00% spam) till 65 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 23.1667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Dec 6 11:37:00 EST 2017