&Nu Status


Mail log för 4 December - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8828802-3.6358.00099.770.23
obfuscate505001.4240.000100.000.00
obfuscate414101.2590.000100.000.00
obfuscate333301.3550.000100.000.00
obfuscate282801.7540.000100.000.00
obfuscate28280-2.8930.000100.000.00
obfuscate262601.3620.000100.000.00
obfuscate262600.8460.000100.000.00
obfuscate25250-22.4320.000100.000.00
obfuscate242401.7630.000100.000.00
obfuscate242400.7290.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8828802-3.6358.00099.770.23
obfuscate505001.4240.000100.000.00
obfuscate414101.2590.000100.000.00
obfuscate333301.3550.000100.000.00
obfuscate282801.7540.000100.000.00
obfuscate28280-2.8930.000100.000.00
obfuscate262601.3620.000100.000.00
obfuscate262600.8460.000100.000.00
obfuscate25250-22.4320.000100.000.00
obfuscate242401.7630.000100.000.00
obfuscate242400.7290.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8828802-3.6358.00099.770.23
obfuscate161512.3537.30093.756.25
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate22220-7.7410.000100.000.00
obfuscate6600.5000.000100.000.00
obfuscate101002.0300.000100.000.00
obfuscate282801.7540.000100.000.00
obfuscate28280-2.8930.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate5501.2600.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-164.4330.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate19190-35.2580.000100.000.00
obfuscate25250-22.4320.000100.000.00
obfuscate10100-18.8900.000100.000.00
obfuscate10100-18.3700.000100.000.00
obfuscate770-13.2000.000100.000.00
obfuscate22220-7.7410.000100.000.00
obfuscate8828802-3.6358.00099.770.23
obfuscate28280-2.8930.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8828802-3.6358.00099.770.23
obfuscate161512.3537.30093.756.25
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate22220-7.7410.000100.000.00
obfuscate6600.5000.000100.000.00
obfuscate101002.0300.000100.000.00
obfuscate282801.7540.000100.000.00
obfuscate28280-2.8930.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate5501.2600.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate22220-7.7410.000100.000.00
obfuscate6600.5000.000100.000.00
obfuscate101002.0300.000100.000.00
obfuscate282801.7540.000100.000.00
obfuscate28280-2.8930.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate5501.2600.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate10100-18.3700.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate161512.3537.30093.756.25
obfuscate8828802-3.6358.00099.770.23
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate22220-7.7410.000100.000.00
obfuscate6600.5000.000100.000.00
obfuscate101002.0300.000100.000.00
obfuscate282801.7540.000100.000.00
obfuscate28280-2.8930.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate5501.2600.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8 var:
Mon Dec 4 06:30:24 2017; Spam; 8; obfuscate; utf-8QC396nde Moller ; JUNK HBO Nordic Gratis i 12 utf-8QmC3A5nader; ...
Mest Ham med ratio -199.7 var:
Mon Dec 4 16:36:02 2017; Mail; -199.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVmVja291cHBkYXRlcmlu; ...

3 st Spam och 1378 st Ham ger totalt 1381 st Mail (00% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.7667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Dec 5 11:37:00 EST 2017