&Nu Status


Mail log för 3 December - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8898854-1.7617.62599.550.45
obfuscate404001.4280.000100.000.00
obfuscate27270-20.8150.000100.000.00
obfuscate262331.4919.60088.4611.54
obfuscate252502.0240.000100.000.00
obfuscate222111.7817.00095.454.55
obfuscate222111.4906.00095.454.55
obfuscate212101.0810.000100.000.00
obfuscate202001.2950.000100.000.00
obfuscate191900.8320.000100.000.00
obfuscate17170-45.6350.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8898854-1.7617.62599.550.45
obfuscate404001.4280.000100.000.00
obfuscate27270-20.8150.000100.000.00
obfuscate252502.0240.000100.000.00
obfuscate262331.4919.60088.4611.54
obfuscate222111.7817.00095.454.55
obfuscate212101.0810.000100.000.00
obfuscate222111.4906.00095.454.55
obfuscate202001.2950.000100.000.00
obfuscate191900.8320.000100.000.00
obfuscate17170-45.6350.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8898854-1.7617.62599.550.45
obfuscate262331.4919.60088.4611.54
obfuscate222111.7817.00095.454.55
obfuscate2112.70011.40050.0050.00
obfuscate222111.4906.00095.454.55
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate11110-53.0640.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate191900.8320.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate27270-20.8150.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-162.9330.000100.000.00
obfuscate11110-53.0640.000100.000.00
obfuscate17170-45.6350.000100.000.00
obfuscate660-32.4170.000100.000.00
obfuscate880-23.8000.000100.000.00
obfuscate440-23.7500.000100.000.00
obfuscate27270-20.8150.000100.000.00
obfuscate12120-16.4420.000100.000.00
obfuscate8898854-1.7617.62599.550.45
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate111100.3910.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112.70011.40050.0050.00
obfuscate262331.4919.60088.4611.54
obfuscate8898854-1.7617.62599.550.45
obfuscate222111.7817.00095.454.55
obfuscate222111.4906.00095.454.55
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate11110-53.0640.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate191900.8320.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate27270-20.8150.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate11110-53.0640.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate191900.8320.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate27270-20.8150.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate202001.2950.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate404001.4280.000100.000.00
obfuscate252502.0240.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2112.70011.40050.0050.00
obfuscate262331.4919.60088.4611.54
obfuscate222111.7817.00095.454.55
obfuscate222111.4906.00095.454.55
obfuscate8898854-1.7617.62599.550.45
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate11110-53.0640.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate191900.8320.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate27270-20.8150.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Sun Dec 3 12:55:40 2017; Spam; 12.4; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK lego painting och 12 andra anslagstavlor som dina; ...
Mest Ham med ratio -199.7 var:
Sun Dec 3 11:14:09 2017; Mail; -199.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRGVuIHByaW3DpHJhIEZhYw; ...

10 st Spam och 1245 st Ham ger totalt 1255 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3700


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Dec 4 11:37:00 EST 2017