&Nu Status


Mail log för 2 December - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate100410004-1.4577.12599.600.40
obfuscate44440-3.2000.000100.000.00
obfuscate19190-8.8370.000100.000.00
obfuscate18180-4.8610.000100.000.00
obfuscate181711.3766.20094.445.56
obfuscate171611.844101.60094.125.88
obfuscate161511.5536.00093.756.25
obfuscate15150-45.2730.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00
obfuscate14140-48.5070.000100.000.00
obfuscate131300.8310.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate100410004-1.4577.12599.600.40
obfuscate44440-3.2000.000100.000.00
obfuscate19190-8.8370.000100.000.00
obfuscate18180-4.8610.000100.000.00
obfuscate181711.3766.20094.445.56
obfuscate171611.844101.60094.125.88
obfuscate15150-45.2730.000100.000.00
obfuscate151501.5000.000100.000.00
obfuscate161511.5536.00093.756.25
obfuscate14140-48.5070.000100.000.00
obfuscate131300.8310.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate100410004-1.4577.12599.600.40
obfuscate171611.844101.60094.125.88
obfuscate8711.7717.90087.5012.50
obfuscate161511.5536.00093.756.25
obfuscate181711.3766.20094.445.56
obfuscate19190-8.8370.000100.000.00
obfuscate5501.1400.000100.000.00
obfuscate440-23.7000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate2201.3500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate14140-48.5070.000100.000.00
obfuscate220-47.8500.000100.000.00
obfuscate220-46.1000.000100.000.00
obfuscate15150-45.2730.000100.000.00
obfuscate440-23.7000.000100.000.00
obfuscate660-14.9170.000100.000.00
obfuscate880-11.6130.000100.000.00
obfuscate11110-8.9360.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate171611.844101.60094.125.88
obfuscate8711.7717.90087.5012.50
obfuscate100410004-1.4577.12599.600.40
obfuscate181711.3766.20094.445.56
obfuscate161511.5536.00093.756.25
obfuscate19190-8.8370.000100.000.00
obfuscate5501.1400.000100.000.00
obfuscate440-23.7000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate2201.3500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19190-8.8370.000100.000.00
obfuscate5501.1400.000100.000.00
obfuscate440-23.7000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate2201.3500.000100.000.00
obfuscate220-47.8500.000100.000.00
obfuscate1104.0000.000100.000.00
obfuscate660-14.9170.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8711.7717.90087.5012.50
obfuscate161511.5536.00093.756.25
obfuscate171611.844101.60094.125.88
obfuscate181711.3766.20094.445.56
obfuscate100410004-1.4577.12599.600.40
obfuscate19190-8.8370.000100.000.00
obfuscate5501.1400.000100.000.00
obfuscate440-23.7000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate2201.3500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 101.6 var:
Sat Dec 2 18:00:19 2017; Spam; 101.6; obfuscate; Refunder ; JUNK UTF-8BVmkgYmp1ZGVyIHDDpSBlbiBUcmlzc2xvdHQ; ...
Mest Ham med ratio -198.2 var:
Sat Dec 2 02:46:15 2017; Mail; -198.2; obfuscate; Karolina Sandell ; Karolina Sandell sent a message to your group conve...

8 st Spam och 1283 st Ham ger totalt 1291 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.7750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Dec 3 11:37:00 EST 2017