&Nu Status


Mail log för 1 December - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate114211411-1.0526.00099.910.09
obfuscate59590-2.0510.000100.000.00
obfuscate464601.2590.000100.000.00
obfuscate414011.2506.20097.562.44
obfuscate333301.2580.000100.000.00
obfuscate31301-34.96013.80096.773.23
obfuscate292900.9210.000100.000.00
obfuscate282710.937101.60096.433.57
obfuscate272610.5198.70096.303.70
obfuscate262601.4960.000100.000.00
obfuscate262511.0526.00096.153.85

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate114211411-1.0526.00099.910.09
obfuscate59590-2.0510.000100.000.00
obfuscate464601.2590.000100.000.00
obfuscate414011.2506.20097.562.44
obfuscate333301.2580.000100.000.00
obfuscate31301-34.96013.80096.773.23
obfuscate292900.9210.000100.000.00
obfuscate282710.937101.60096.433.57
obfuscate262601.4960.000100.000.00
obfuscate272610.5198.70096.303.70
obfuscate262511.0526.00096.153.85

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13941.8786.57569.2330.77
obfuscate414011.2506.20097.562.44
obfuscate262511.0526.00096.153.85
obfuscate272610.5198.70096.303.70
obfuscate114211411-1.0526.00099.910.09
obfuscate31301-34.96013.80096.773.23
obfuscate282710.937101.60096.433.57
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate2204.5500.000100.000.00
obfuscate440-22.9250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-48.2000.000100.000.00
obfuscate31301-34.96013.80096.773.23
obfuscate660-31.4170.000100.000.00
obfuscate440-24.3250.000100.000.00
obfuscate440-22.9250.000100.000.00
obfuscate20200-18.6500.000100.000.00
obfuscate550-17.7600.000100.000.00
obfuscate660-15.0670.000100.000.00
obfuscate13130-6.5690.000100.000.00
obfuscate59590-2.0510.000100.000.00
obfuscate114211411-1.0526.00099.910.09

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate282710.937101.60096.433.57
obfuscate31301-34.96013.80096.773.23
obfuscate272610.5198.70096.303.70
obfuscate13941.8786.57569.2330.77
obfuscate414011.2506.20097.562.44
obfuscate262511.0526.00096.153.85
obfuscate114211411-1.0526.00099.910.09
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate2204.5500.000100.000.00
obfuscate440-22.9250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate2204.5500.000100.000.00
obfuscate440-22.9250.000100.000.00
obfuscate1103.4000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate262601.4960.000100.000.00
obfuscate440-24.3250.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate292900.9210.000100.000.00
obfuscate660-31.4170.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13941.8786.57569.2330.77
obfuscate262511.0526.00096.153.85
obfuscate272610.5198.70096.303.70
obfuscate282710.937101.60096.433.57
obfuscate31301-34.96013.80096.773.23
obfuscate414011.2506.20097.562.44
obfuscate114211411-1.0526.00099.910.09
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate2204.5500.000100.000.00
obfuscate440-22.9250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 101.6 var:
Fri Dec 1 13:44:26 2017; Spam; 101.6; obfuscate; WORLD MARKET STHLM ; JUNK We got a treat for you; ...
Mest Ham med ratio -198.2 var:
Fri Dec 1 05:34:12 2017; Mail; -198.2; obfuscate; Karolina Sandell ; Karolina Sandell sent you a message.; ...

10 st Spam och 1698 st Ham ger totalt 1708 st Mail (00% spam) till 60 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.8600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Dec 2 11:37:00 EST 2017