&Nu Status


Mail log för 13 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7817738-1.6227.86298.981.02
obfuscate636301.4190.000100.000.00
obfuscate393901.3380.000100.000.00
obfuscate272610.8817.00096.303.70
obfuscate222111.3298.80095.454.55
obfuscate222201.3950.000100.000.00
obfuscate21210-12.9190.000100.000.00
obfuscate20200-3.3950.000100.000.00
obfuscate202001.3500.000100.000.00
obfuscate161601.8380.000100.000.00
obfuscate141311.0156.00092.867.14

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7817738-1.6227.86298.981.02
obfuscate636301.4190.000100.000.00
obfuscate393901.3380.000100.000.00
obfuscate272610.8817.00096.303.70
obfuscate222201.3950.000100.000.00
obfuscate222111.3298.80095.454.55
obfuscate21210-12.9190.000100.000.00
obfuscate20200-3.3950.000100.000.00
obfuscate202001.3500.000100.000.00
obfuscate161601.8380.000100.000.00
obfuscate14140-12.7070.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7817738-1.6227.86298.981.02
obfuscate222111.3298.80095.454.55
obfuscate141311.0156.00092.867.14
obfuscate272610.8817.00096.303.70
obfuscate131211.7429.10092.317.69
obfuscate6602.4670.000100.000.00
obfuscate131301.3620.000100.000.00
obfuscate161601.8380.000100.000.00
obfuscate440-73.3750.000100.000.00
obfuscate220-43.1000.000100.000.00
obfuscate3301.0670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-73.3750.000100.000.00
obfuscate330-64.2670.000100.000.00
obfuscate220-43.1000.000100.000.00
obfuscate550-18.8200.000100.000.00
obfuscate21210-12.9190.000100.000.00
obfuscate14140-12.7070.000100.000.00
obfuscate20200-3.3950.000100.000.00
obfuscate7817738-1.6227.86298.981.02
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate131211.7429.10092.317.69
obfuscate222111.3298.80095.454.55
obfuscate7817738-1.6227.86298.981.02
obfuscate272610.8817.00096.303.70
obfuscate141311.0156.00092.867.14
obfuscate6602.4670.000100.000.00
obfuscate131301.3620.000100.000.00
obfuscate161601.8380.000100.000.00
obfuscate440-73.3750.000100.000.00
obfuscate220-43.1000.000100.000.00
obfuscate3301.0670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6602.4670.000100.000.00
obfuscate131301.3620.000100.000.00
obfuscate161601.8380.000100.000.00
obfuscate440-73.3750.000100.000.00
obfuscate220-43.1000.000100.000.00
obfuscate3301.0670.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate7702.1430.000100.000.00
obfuscate20200-3.3950.000100.000.00
obfuscate4400.2500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate131211.7429.10092.317.69
obfuscate141311.0156.00092.867.14
obfuscate222111.3298.80095.454.55
obfuscate272610.8817.00096.303.70
obfuscate7817738-1.6227.86298.981.02
obfuscate6602.4670.000100.000.00
obfuscate131301.3620.000100.000.00
obfuscate161601.8380.000100.000.00
obfuscate440-73.3750.000100.000.00
obfuscate220-43.1000.000100.000.00
obfuscate3301.0670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.5 var:
Mon Nov 13 02:41:29 2017; Spam; 9.5; obfuscate; Betalning misslyckades... ; JUNK Betalning misslyckades...; ...
Mest Ham med ratio -98.4 var:
Mon Nov 13 01:27:49 2017; Mail; -98.4; obfuscate; Facebook ; Chris Sphoon added a new photo; ...

12 st Spam och 1189 st Ham ger totalt 1201 st Mail (00% spam) till 52 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8167


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Nov 14 11:37:00 EST 2017