&Nu Status


Mail log för 12 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8258196-1.2777.85099.270.73
obfuscate44440-3.1430.000100.000.00
obfuscate212011.33511.40095.244.76
obfuscate21210-7.6140.000100.000.00
obfuscate181800.7780.000100.000.00
obfuscate181801.7220.000100.000.00
obfuscate171701.3410.000100.000.00
obfuscate151500.9600.000100.000.00
obfuscate13130-13.5460.000100.000.00
obfuscate13130-29.0230.000100.000.00
obfuscate121201.1330.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8258196-1.2777.85099.270.73
obfuscate44440-3.1430.000100.000.00
obfuscate21210-7.6140.000100.000.00
obfuscate212011.33511.40095.244.76
obfuscate181800.7780.000100.000.00
obfuscate181801.7220.000100.000.00
obfuscate171701.3410.000100.000.00
obfuscate151500.9600.000100.000.00
obfuscate13130-13.5460.000100.000.00
obfuscate13130-29.0230.000100.000.00
obfuscate121201.1330.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8258196-1.2777.85099.270.73
obfuscate212011.33511.40095.244.76
obfuscate4401.3250.000100.000.00
obfuscate3300.8330.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate5502.0000.000100.000.00
obfuscate6600.9170.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate6600.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.1500.000100.000.00
obfuscate110-96.9000.000100.000.00
obfuscate660-81.0670.000100.000.00
obfuscate330-31.5330.000100.000.00
obfuscate13130-29.0230.000100.000.00
obfuscate13130-13.5460.000100.000.00
obfuscate770-12.1430.000100.000.00
obfuscate21210-7.6140.000100.000.00
obfuscate44440-3.1430.000100.000.00
obfuscate8258196-1.2777.85099.270.73
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate212011.33511.40095.244.76
obfuscate8258196-1.2777.85099.270.73
obfuscate4401.3250.000100.000.00
obfuscate3300.8330.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate5502.0000.000100.000.00
obfuscate6600.9170.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate6600.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4401.3250.000100.000.00
obfuscate3300.8330.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate5502.0000.000100.000.00
obfuscate6600.9170.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate6600.8000.000100.000.00
obfuscate5500.6000.000100.000.00
obfuscate660-81.0670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate212011.33511.40095.244.76
obfuscate8258196-1.2777.85099.270.73
obfuscate4401.3250.000100.000.00
obfuscate3300.8330.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate5502.0000.000100.000.00
obfuscate6600.9170.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate6600.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.4 var:
Sun Nov 12 09:02:58 2017; Spam; 11.4; obfuscate; Ica Supermarket ; JUNK UTF-8BSmFnIMOkciDDtnZlcnN0eWdhZCBvbSBhdHQgZGV0dGEga29tbWVyIGbDp...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Sun Nov 12 05:02:23 2017; Mail; -99.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BNjAgcGVyc29uZXIgZ2ls; ...

7 st Spam och 1110 st Ham ger totalt 1117 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3571


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Nov 13 11:37:00 EST 2017