&Nu Status


Mail log för 11 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9889835-0.3436.92099.490.51
obfuscate60591-2.09012.80098.331.67
obfuscate25250-3.1240.000100.000.00
obfuscate24240-2.2790.000100.000.00
obfuscate222200.9050.000100.000.00
obfuscate21210-8.0330.000100.000.00
obfuscate201821.0567.45090.0010.00
obfuscate16160-41.7940.000100.000.00
obfuscate151411.8506.30093.336.67
obfuscate141402.0360.000100.000.00
obfuscate131301.4460.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9889835-0.3436.92099.490.51
obfuscate60591-2.09012.80098.331.67
obfuscate25250-3.1240.000100.000.00
obfuscate24240-2.2790.000100.000.00
obfuscate222200.9050.000100.000.00
obfuscate21210-8.0330.000100.000.00
obfuscate201821.0567.45090.0010.00
obfuscate16160-41.7940.000100.000.00
obfuscate141402.0360.000100.000.00
obfuscate151411.8506.30093.336.67
obfuscate131301.4460.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9889835-0.3436.92099.490.51
obfuscate201821.0567.45090.0010.00
obfuscate60591-2.09012.80098.331.67
obfuscate151411.8506.30093.336.67
obfuscate10100-28.2700.000100.000.00
obfuscate25250-3.1240.000100.000.00
obfuscate330-66.0330.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate16160-41.7940.000100.000.00
obfuscate8802.2630.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate110-98.2000.000100.000.00
obfuscate220-97.9000.000100.000.00
obfuscate110-97.9000.000100.000.00
obfuscate330-66.0330.000100.000.00
obfuscate16160-41.7940.000100.000.00
obfuscate10100-28.2700.000100.000.00
obfuscate880-11.6620.000100.000.00
obfuscate990-9.4560.000100.000.00
obfuscate21210-8.0330.000100.000.00
obfuscate25250-3.1240.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate60591-2.09012.80098.331.67
obfuscate201821.0567.45090.0010.00
obfuscate9889835-0.3436.92099.490.51
obfuscate151411.8506.30093.336.67
obfuscate10100-28.2700.000100.000.00
obfuscate25250-3.1240.000100.000.00
obfuscate330-66.0330.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate16160-41.7940.000100.000.00
obfuscate8802.2630.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10100-28.2700.000100.000.00
obfuscate25250-3.1240.000100.000.00
obfuscate330-66.0330.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate16160-41.7940.000100.000.00
obfuscate8802.2630.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate5500.2800.000100.000.00
obfuscate3301.6000.000100.000.00
obfuscate222200.9050.000100.000.00
obfuscate24240-2.2790.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate201821.0567.45090.0010.00
obfuscate151411.8506.30093.336.67
obfuscate60591-2.09012.80098.331.67
obfuscate9889835-0.3436.92099.490.51
obfuscate10100-28.2700.000100.000.00
obfuscate25250-3.1240.000100.000.00
obfuscate330-66.0330.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate16160-41.7940.000100.000.00
obfuscate8802.2630.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Sat Nov 11 00:51:26 2017; Spam; 12.8; obfuscate; Ekaterina ; JUNK hi; ...
Mest Ham med ratio -99.8 var:
Sat Nov 11 10:11:12 2017; Mail; -99.8; obfuscate; Peter Bengtsson ; Re Spelfika; ...

9 st Spam och 1318 st Ham ger totalt 1327 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.6222


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Nov 12 11:37:00 EST 2017