&Nu Status


Mail log för 10 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate100410004-0.6897.30099.600.40
obfuscate67670-1.7210.000100.000.00
obfuscate39390-1.3280.000100.000.00
obfuscate383800.9470.000100.000.00
obfuscate323201.2560.000100.000.00
obfuscate242400.5500.000100.000.00
obfuscate21210-13.0860.000100.000.00
obfuscate21210-13.2860.000100.000.00
obfuscate161601.7250.000100.000.00
obfuscate141401.4140.000100.000.00
obfuscate131211.5337.00092.317.69

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate100410004-0.6897.30099.600.40
obfuscate67670-1.7210.000100.000.00
obfuscate39390-1.3280.000100.000.00
obfuscate383800.9470.000100.000.00
obfuscate323201.2560.000100.000.00
obfuscate242400.5500.000100.000.00
obfuscate21210-13.0860.000100.000.00
obfuscate21210-13.2860.000100.000.00
obfuscate161601.7250.000100.000.00
obfuscate141401.4140.000100.000.00
obfuscate131211.5337.00092.317.69

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate100410004-0.6897.30099.600.40
obfuscate10820.3129.40080.0020.00
obfuscate131211.5337.00092.317.69
obfuscate1010.00012.9000.00100.00
obfuscate8801.7620.000100.000.00
obfuscate323201.2560.000100.000.00
obfuscate242400.5500.000100.000.00
obfuscate4401.4500.000100.000.00
obfuscate7702.9710.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate161601.7250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-97.4000.000100.000.00
obfuscate440-48.2000.000100.000.00
obfuscate12120-22.7170.000100.000.00
obfuscate21210-13.2860.000100.000.00
obfuscate21210-13.0860.000100.000.00
obfuscate880-11.1500.000100.000.00
obfuscate990-10.0670.000100.000.00
obfuscate10100-9.4200.000100.000.00
obfuscate67670-1.7210.000100.000.00
obfuscate39390-1.3280.000100.000.00
obfuscate100410004-0.6897.30099.600.40

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.9000.00100.00
obfuscate10820.3129.40080.0020.00
obfuscate100410004-0.6897.30099.600.40
obfuscate131211.5337.00092.317.69
obfuscate8801.7620.000100.000.00
obfuscate323201.2560.000100.000.00
obfuscate242400.5500.000100.000.00
obfuscate4401.4500.000100.000.00
obfuscate7702.9710.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate161601.7250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8801.7620.000100.000.00
obfuscate323201.2560.000100.000.00
obfuscate242400.5500.000100.000.00
obfuscate4401.4500.000100.000.00
obfuscate7702.9710.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate161601.7250.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate10100-9.4200.000100.000.00
obfuscate3302.2670.000100.000.00
obfuscate2202.9500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.9000.00100.00
obfuscate10820.3129.40080.0020.00
obfuscate131211.5337.00092.317.69
obfuscate100410004-0.6897.30099.600.40
obfuscate8801.7620.000100.000.00
obfuscate323201.2560.000100.000.00
obfuscate242400.5500.000100.000.00
obfuscate4401.4500.000100.000.00
obfuscate7702.9710.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate161601.7250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.9 var:
Fri Nov 10 01:05:24 2017; Spam; 12.9; obfuscate; Abu Dhabi Investment Council ; SPAM Dear Jonas Hedenquist ; ...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Fri Nov 10 03:29:12 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Hipp hipp. Hurra hurraaaaa; ...

8 st Spam och 1463 st Ham ger totalt 1471 st Mail (00% spam) till 56 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4875


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Nov 11 11:37:00 EST 2017