&Nu Status


Mail log för 9 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1080106911-0.4167.50098.981.02
obfuscate64640-1.8910.000100.000.00
obfuscate35350-1.4660.000100.000.00
obfuscate343311.29112.20097.062.94
obfuscate333300.8390.000100.000.00
obfuscate30300-1.5100.000100.000.00
obfuscate27261-3.1627.50096.303.70
obfuscate252501.6880.000100.000.00
obfuscate24231-24.3878.00095.834.17
obfuscate20200-9.4650.000100.000.00
obfuscate181801.1670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1080106911-0.4167.50098.981.02
obfuscate64640-1.8910.000100.000.00
obfuscate35350-1.4660.000100.000.00
obfuscate343311.29112.20097.062.94
obfuscate333300.8390.000100.000.00
obfuscate30300-1.5100.000100.000.00
obfuscate27261-3.1627.50096.303.70
obfuscate252501.6880.000100.000.00
obfuscate24231-24.3878.00095.834.17
obfuscate20200-9.4650.000100.000.00
obfuscate181801.1670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1080106911-0.4167.50098.981.02
obfuscate343311.29112.20097.062.94
obfuscate24231-24.3878.00095.834.17
obfuscate1010.0008.1000.00100.00
obfuscate27261-3.1627.50096.303.70
obfuscate121201.3000.000100.000.00
obfuscate330-33.2670.000100.000.00
obfuscate64640-1.8910.000100.000.00
obfuscate5502.1200.000100.000.00
obfuscate5501.7800.000100.000.00
obfuscate2203.2500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-49.9500.000100.000.00
obfuscate660-47.9500.000100.000.00
obfuscate220-47.2000.000100.000.00
obfuscate330-33.2670.000100.000.00
obfuscate330-30.1330.000100.000.00
obfuscate24231-24.3878.00095.834.17
obfuscate990-11.3560.000100.000.00
obfuscate20200-9.4650.000100.000.00
obfuscate11110-6.7910.000100.000.00
obfuscate16160-4.4750.000100.000.00
obfuscate18180-4.0440.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate343311.29112.20097.062.94
obfuscate1010.0008.1000.00100.00
obfuscate24231-24.3878.00095.834.17
obfuscate27261-3.1627.50096.303.70
obfuscate1080106911-0.4167.50098.981.02
obfuscate121201.3000.000100.000.00
obfuscate330-33.2670.000100.000.00
obfuscate64640-1.8910.000100.000.00
obfuscate5502.1200.000100.000.00
obfuscate5501.7800.000100.000.00
obfuscate2203.2500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate121201.3000.000100.000.00
obfuscate330-33.2670.000100.000.00
obfuscate64640-1.8910.000100.000.00
obfuscate5502.1200.000100.000.00
obfuscate5501.7800.000100.000.00
obfuscate2203.2500.000100.000.00
obfuscate4401.5000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate3304.0000.000100.000.00
obfuscate6601.4830.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.1000.00100.00
obfuscate24231-24.3878.00095.834.17
obfuscate27261-3.1627.50096.303.70
obfuscate343311.29112.20097.062.94
obfuscate1080106911-0.4167.50098.981.02
obfuscate121201.3000.000100.000.00
obfuscate330-33.2670.000100.000.00
obfuscate64640-1.8910.000100.000.00
obfuscate5502.1200.000100.000.00
obfuscate5501.7800.000100.000.00
obfuscate2203.2500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.2 var:
Thu Nov 9 13:55:51 2017; Spam; 12.2; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Beard Games och 12 andra anslagstavlor som dina; ...
Mest Ham med ratio -100 var:
Thu Nov 9 00:38:53 2017; Mail; -100; obfuscate; Cellip AB; iso-8859-1qDitt20konto20med20huvudnummer463923139620behF6ver20fyllas20pE520; ...

15 st Spam och 1587 st Ham ger totalt 1602 st Mail (00% spam) till 62 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8867


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Nov 10 11:37:00 EST 2017