&Nu Status


Mail log för 8 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate104610433-0.6936.50099.710.29
obfuscate55550-0.4840.000100.000.00
obfuscate333301.3550.000100.000.00
obfuscate333121.0396.85093.946.06
obfuscate30300-5.1930.000100.000.00
obfuscate242401.5080.000100.000.00
obfuscate232301.6520.000100.000.00
obfuscate21210-7.9100.000100.000.00
obfuscate16160-10.9250.000100.000.00
obfuscate161601.3810.000100.000.00
obfuscate161601.1250.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate104610433-0.6936.50099.710.29
obfuscate55550-0.4840.000100.000.00
obfuscate333301.3550.000100.000.00
obfuscate333121.0396.85093.946.06
obfuscate30300-5.1930.000100.000.00
obfuscate242401.5080.000100.000.00
obfuscate232301.6520.000100.000.00
obfuscate21210-7.9100.000100.000.00
obfuscate16160-10.9250.000100.000.00
obfuscate161601.3810.000100.000.00
obfuscate161601.1250.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate104610433-0.6936.50099.710.29
obfuscate10822.3759.40080.0020.00
obfuscate333121.0396.85093.946.06
obfuscate2201.2500.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate4400.9500.000100.000.00
obfuscate2202.8000.000100.000.00
obfuscate2202.4000.000100.000.00
obfuscate2203.6000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate16160-10.9250.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.2000.000100.000.00
obfuscate440-71.8750.000100.000.00
obfuscate550-18.7400.000100.000.00
obfuscate16160-10.9250.000100.000.00
obfuscate10100-8.2700.000100.000.00
obfuscate21210-7.9100.000100.000.00
obfuscate30300-5.1930.000100.000.00
obfuscate104610433-0.6936.50099.710.29
obfuscate55550-0.4840.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10822.3759.40080.0020.00
obfuscate333121.0396.85093.946.06
obfuscate104610433-0.6936.50099.710.29
obfuscate2201.2500.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate4400.9500.000100.000.00
obfuscate2202.8000.000100.000.00
obfuscate2202.4000.000100.000.00
obfuscate2203.6000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate16160-10.9250.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2201.2500.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate4400.9500.000100.000.00
obfuscate2202.8000.000100.000.00
obfuscate2202.4000.000100.000.00
obfuscate2203.6000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate16160-10.9250.000100.000.00
obfuscate333301.3550.000100.000.00
obfuscate101000.6300.000100.000.00
obfuscate111102.0270.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10822.3759.40080.0020.00
obfuscate333121.0396.85093.946.06
obfuscate104610433-0.6936.50099.710.29
obfuscate2201.2500.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate4400.9500.000100.000.00
obfuscate2202.8000.000100.000.00
obfuscate2202.4000.000100.000.00
obfuscate2203.6000.000100.000.00
obfuscate1101.9000.000100.000.00
obfuscate16160-10.9250.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.5 var:
Wed Nov 8 05:53:44 2017; Spam; 12.5; obfuscate; newsletter@info.seat24.com ; JUNK UTF-8B4oyaIFBhc3NhIHDDpSEgS2FtcGFuaiBtZWQgSG90ZWx...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Wed Nov 8 15:37:43 2017; Mail; -99.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMTcgcGVyc29uZXIgZ2ls; ...

7 st Spam och 1467 st Ham ger totalt 1474 st Mail (00% spam) till 61 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.4286


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Nov 9 11:37:00 EST 2017