&Nu Status


Mail log för 7 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1072106660.1929.23399.440.56
obfuscate68680-1.7680.000100.000.00
obfuscate424201.3930.000100.000.00
obfuscate323200.8780.000100.000.00
obfuscate272430.7678.93388.8911.11
obfuscate25250-15.2280.000100.000.00
obfuscate252411.7968.60096.004.00
obfuscate23230-2.8780.000100.000.00
obfuscate21210-17.9670.000100.000.00
obfuscate191901.1740.000100.000.00
obfuscate19190-3.7160.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1072106660.1929.23399.440.56
obfuscate68680-1.7680.000100.000.00
obfuscate424201.3930.000100.000.00
obfuscate323200.8780.000100.000.00
obfuscate25250-15.2280.000100.000.00
obfuscate252411.7968.60096.004.00
obfuscate272430.7678.93388.8911.11
obfuscate23230-2.8780.000100.000.00
obfuscate21210-17.9670.000100.000.00
obfuscate191901.1740.000100.000.00
obfuscate19190-3.7160.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1072106660.1929.23399.440.56
obfuscate272430.7678.93388.8911.11
obfuscate141311.4546.70092.867.14
obfuscate151410.63611.40093.336.67
obfuscate252411.7968.60096.004.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate7701.4000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-96.2330.000100.000.00
obfuscate550-78.3800.000100.000.00
obfuscate330-32.0000.000100.000.00
obfuscate21210-17.9670.000100.000.00
obfuscate25250-15.2280.000100.000.00
obfuscate770-11.7140.000100.000.00
obfuscate880-10.5750.000100.000.00
obfuscate110-5.4000.000100.000.00
obfuscate19190-3.7160.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate23230-2.8780.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate151410.63611.40093.336.67
obfuscate1072106660.1929.23399.440.56
obfuscate272430.7678.93388.8911.11
obfuscate252411.7968.60096.004.00
obfuscate141311.4546.70092.867.14
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate7701.4000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate7701.4000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate5502.1600.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate151501.1930.000100.000.00
obfuscate2201.1000.000100.000.00
obfuscate7701.7570.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate272430.7678.93388.8911.11
obfuscate141311.4546.70092.867.14
obfuscate151410.63611.40093.336.67
obfuscate252411.7968.60096.004.00
obfuscate1072106660.1929.23399.440.56
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate220-2.9500.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate2201.6000.000100.000.00
obfuscate7701.4000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 20.8 var:
Tue Nov 7 11:32:55 2017; Spam; 20.8; obfuscate; Simon Aldridge ; JUNK Soliciting for your consent; ...
Mest Ham med ratio -99.1 var:
Tue Nov 7 06:29:13 2017; Mail; -99.1; obfuscate; H Kiel ; UTF-8QRe3A_Fwd3A_Club_Cosmos_kortfilmstC3A4vling_2017; ...

12 st Spam och 1529 st Ham ger totalt 1541 st Mail (00% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Nov 8 11:37:00 EST 2017