&Nu Status


Mail log för 6 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1082108200.0130.000100.000.00
obfuscate65650-1.8920.000100.000.00
obfuscate454501.2710.000100.000.00
obfuscate29254-2.9047.87586.2113.79
obfuscate232301.1130.000100.000.00
obfuscate212101.5000.000100.000.00
obfuscate20200-3.3450.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate18180-26.3000.000100.000.00
obfuscate171701.6120.000100.000.00
obfuscate15150-5.1070.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1082108200.0130.000100.000.00
obfuscate65650-1.8920.000100.000.00
obfuscate454501.2710.000100.000.00
obfuscate29254-2.9047.87586.2113.79
obfuscate232301.1130.000100.000.00
obfuscate212101.5000.000100.000.00
obfuscate20200-3.3450.000100.000.00
obfuscate202001.5000.000100.000.00
obfuscate18180-26.3000.000100.000.00
obfuscate171701.6120.000100.000.00
obfuscate15150-5.1070.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29254-2.9047.87586.2113.79
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2202.4500.000100.000.00
obfuscate65650-1.8920.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate880-11.1130.000100.000.00
obfuscate6601.1500.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate20200-3.3450.000100.000.00
obfuscate5501.6200.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate330-30.4670.000100.000.00
obfuscate18180-26.3000.000100.000.00
obfuscate880-11.1130.000100.000.00
obfuscate880-10.8130.000100.000.00
obfuscate11110-7.5910.000100.000.00
obfuscate15150-5.1070.000100.000.00
obfuscate20200-3.3450.000100.000.00
obfuscate29254-2.9047.87586.2113.79
obfuscate65650-1.8920.000100.000.00
obfuscate1082108200.0130.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29254-2.9047.87586.2113.79
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2202.4500.000100.000.00
obfuscate65650-1.8920.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate880-11.1130.000100.000.00
obfuscate6601.1500.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate20200-3.3450.000100.000.00
obfuscate5501.6200.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2202.4500.000100.000.00
obfuscate65650-1.8920.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate880-11.1130.000100.000.00
obfuscate6601.1500.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate20200-3.3450.000100.000.00
obfuscate5501.6200.000100.000.00
obfuscate4400.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29254-2.9047.87586.2113.79
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate2202.4500.000100.000.00
obfuscate65650-1.8920.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate880-11.1130.000100.000.00
obfuscate6601.1500.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate20200-3.3450.000100.000.00
obfuscate5501.6200.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.9 var:
Mon Nov 6 08:22:36 2017; Spam; 9.9; obfuscate; UTF-8B4pWR4paM4pWRIEJpdGNvaW4gU3dlZGVuIEVhcm5pbmcgbWV0aG9k ; JUNK UTF-8B4pa2IE...
Mest Ham med ratio -100 var:
Mon Nov 6 04:59:11 2017; Mail; -100; obfuscate; Niklas Andersson ; SV VB viltvarning Mon Nov 6 081842 CET 2017; ...

4 st Spam och 1496 st Ham ger totalt 1500 st Mail (00% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Nov 7 11:37:00 EST 2017