&Nu Status


Mail log för 5 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7967951-2.62711.10099.870.13
obfuscate50500-2.6840.000100.000.00
obfuscate292901.4450.000100.000.00
obfuscate24240-6.7170.000100.000.00
obfuscate24240-2.5370.000100.000.00
obfuscate191900.6840.000100.000.00
obfuscate191901.3160.000100.000.00
obfuscate161601.3560.000100.000.00
obfuscate151501.2730.000100.000.00
obfuscate11110-17.2640.000100.000.00
obfuscate101001.4900.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7967951-2.62711.10099.870.13
obfuscate50500-2.6840.000100.000.00
obfuscate292901.4450.000100.000.00
obfuscate24240-6.7170.000100.000.00
obfuscate24240-2.5370.000100.000.00
obfuscate191900.6840.000100.000.00
obfuscate191901.3160.000100.000.00
obfuscate161601.3560.000100.000.00
obfuscate151501.2730.000100.000.00
obfuscate11110-17.2640.000100.000.00
obfuscate101001.4900.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7967951-2.62711.10099.870.13
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate24240-6.7170.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate550-17.6600.000100.000.00
obfuscate4400.6250.000100.000.00
obfuscate191900.6840.000100.000.00
obfuscate1104.4000.000100.000.00
obfuscate292901.4450.000100.000.00
obfuscate3301.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.2000.000100.000.00
obfuscate330-63.5670.000100.000.00
obfuscate220-48.8000.000100.000.00
obfuscate990-19.9560.000100.000.00
obfuscate550-18.4800.000100.000.00
obfuscate550-18.1000.000100.000.00
obfuscate550-17.6600.000100.000.00
obfuscate11110-17.2640.000100.000.00
obfuscate24240-6.7170.000100.000.00
obfuscate50500-2.6840.000100.000.00
obfuscate7967951-2.62711.10099.870.13

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7967951-2.62711.10099.870.13
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate24240-6.7170.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate550-17.6600.000100.000.00
obfuscate4400.6250.000100.000.00
obfuscate191900.6840.000100.000.00
obfuscate1104.4000.000100.000.00
obfuscate292901.4450.000100.000.00
obfuscate3301.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate24240-6.7170.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate550-17.6600.000100.000.00
obfuscate4400.6250.000100.000.00
obfuscate191900.6840.000100.000.00
obfuscate1104.4000.000100.000.00
obfuscate292901.4450.000100.000.00
obfuscate3301.8000.000100.000.00
obfuscate101001.4900.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7967951-2.62711.10099.870.13
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate24240-6.7170.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate550-17.6600.000100.000.00
obfuscate4400.6250.000100.000.00
obfuscate191900.6840.000100.000.00
obfuscate1104.4000.000100.000.00
obfuscate292901.4450.000100.000.00
obfuscate3301.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.1 var:
Sun Nov 5 08:04:54 2017; Spam; 11.1; obfuscate; Bitcoin Code ; JUNK UTF-8BIMOEciBkZXNzYSB1cHBnaWZ0ZXIga29ycmVrdGEIA; ...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Sun Nov 5 16:18:16 2017; Mail; -99.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVmVja291cHBkYXRlcmlu; ...

1 st Spam och 1113 st Ham ger totalt 1114 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Nov 6 11:37:00 EST 2017