&Nu Status


Mail log för 4 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6496472-3.8266.75099.690.31
obfuscate57570-0.5250.000100.000.00
obfuscate252411.46312.40096.004.00
obfuscate222201.0640.000100.000.00
obfuscate16160-4.9000.000100.000.00
obfuscate131211.6087.00092.317.69
obfuscate131211.1926.20092.317.69
obfuscate12111-7.1648.40091.678.33
obfuscate121200.6750.000100.000.00
obfuscate111101.6640.000100.000.00
obfuscate10100-18.9300.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6496472-3.8266.75099.690.31
obfuscate57570-0.5250.000100.000.00
obfuscate252411.46312.40096.004.00
obfuscate222201.0640.000100.000.00
obfuscate16160-4.9000.000100.000.00
obfuscate121200.6750.000100.000.00
obfuscate131211.6087.00092.317.69
obfuscate131211.1926.20092.317.69
obfuscate12111-7.1648.40091.678.33
obfuscate111101.6640.000100.000.00
obfuscate10100-18.9300.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6496472-3.8266.75099.690.31
obfuscate1010.0007.4000.00100.00
obfuscate12111-7.1648.40091.678.33
obfuscate252411.46312.40096.004.00
obfuscate131211.6087.00092.317.69
obfuscate131211.1926.20092.317.69
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate5500.5600.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-31.5330.000100.000.00
obfuscate660-31.3330.000100.000.00
obfuscate330-31.1000.000100.000.00
obfuscate10100-18.9300.000100.000.00
obfuscate770-13.1710.000100.000.00
obfuscate990-10.4890.000100.000.00
obfuscate12111-7.1648.40091.678.33
obfuscate16160-4.9000.000100.000.00
obfuscate6496472-3.8266.75099.690.31
obfuscate57570-0.5250.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate252411.46312.40096.004.00
obfuscate12111-7.1648.40091.678.33
obfuscate1010.0007.4000.00100.00
obfuscate131211.6087.00092.317.69
obfuscate6496472-3.8266.75099.690.31
obfuscate131211.1926.20092.317.69
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate5500.5600.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate5500.5600.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate770-13.1710.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate2203.4000.000100.000.00
obfuscate4402.2750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.4000.00100.00
obfuscate12111-7.1648.40091.678.33
obfuscate131211.6087.00092.317.69
obfuscate131211.1926.20092.317.69
obfuscate252411.46312.40096.004.00
obfuscate6496472-3.8266.75099.690.31
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate5500.5600.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Sat Nov 4 12:54:16 2017; Spam; 12.4; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Vi tror att du kanske gillar dessa pins; ...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Sat Nov 4 06:01:37 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Mer elefanter; ...

7 st Spam och 929 st Ham ger totalt 936 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8429


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Nov 5 11:37:00 EST 2017