&Nu Status


Mail log för 3 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7087062-3.3247.95099.720.28
obfuscate525201.1210.000100.000.00
obfuscate424111.15110.20097.622.38
obfuscate282711.7307.30096.433.57
obfuscate282710.6746.20096.433.57
obfuscate242400.9210.000100.000.00
obfuscate212101.4240.000100.000.00
obfuscate19190-14.5110.000100.000.00
obfuscate181801.4780.000100.000.00
obfuscate171701.9710.000100.000.00
obfuscate171701.3590.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7087062-3.3247.95099.720.28
obfuscate525201.1210.000100.000.00
obfuscate424111.15110.20097.622.38
obfuscate282711.7307.30096.433.57
obfuscate282710.6746.20096.433.57
obfuscate242400.9210.000100.000.00
obfuscate212101.4240.000100.000.00
obfuscate19190-14.5110.000100.000.00
obfuscate181801.4780.000100.000.00
obfuscate171701.9710.000100.000.00
obfuscate171701.3590.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7087062-3.3247.95099.720.28
obfuscate424111.15110.20097.622.38
obfuscate282711.7307.30096.433.57
obfuscate282710.6746.20096.433.57
obfuscate9810.7507.40088.8911.11
obfuscate5411.4757.00080.0020.00
obfuscate2204.0000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate3301.9330.000100.000.00
obfuscate5501.5800.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-47.2500.000100.000.00
obfuscate330-31.3330.000100.000.00
obfuscate550-18.0000.000100.000.00
obfuscate19190-14.5110.000100.000.00
obfuscate880-10.3880.000100.000.00
obfuscate880-10.2620.000100.000.00
obfuscate17170-9.9470.000100.000.00
obfuscate10100-8.9000.000100.000.00
obfuscate7087062-3.3247.95099.720.28
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate424111.15110.20097.622.38
obfuscate7087062-3.3247.95099.720.28
obfuscate9810.7507.40088.8911.11
obfuscate282711.7307.30096.433.57
obfuscate5411.4757.00080.0020.00
obfuscate282710.6746.20096.433.57
obfuscate2204.0000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate3301.9330.000100.000.00
obfuscate5501.5800.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2204.0000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate3301.9330.000100.000.00
obfuscate5501.5800.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate2200.6500.000100.000.00
obfuscate1102.6000.000100.000.00
obfuscate3304.3670.000100.000.00
obfuscate181801.4780.000100.000.00
obfuscate9901.2330.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5411.4757.00080.0020.00
obfuscate9810.7507.40088.8911.11
obfuscate282711.7307.30096.433.57
obfuscate282710.6746.20096.433.57
obfuscate424111.15110.20097.622.38
obfuscate7087062-3.3247.95099.720.28
obfuscate2204.0000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate3301.9330.000100.000.00
obfuscate5501.5800.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.2 var:
Fri Nov 3 14:53:12 2017; Spam; 10.2; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Suits style och 12 andra anslagstavlor som dina; ...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Fri Nov 3 09:22:32 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QHC3A4r_fC3A5_han_vara; ...

7 st Spam och 1136 st Ham ger totalt 1143 st Mail (00% spam) till 56 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.7143


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Nov 4 11:37:00 EDT 2017