&Nu Status


Mail log för 2 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8138121-3.3208.10099.880.12
obfuscate69690-1.6350.000100.000.00
obfuscate44440-1.0070.000100.000.00
obfuscate383710.90310.50097.372.63
obfuscate282801.6000.000100.000.00
obfuscate232121.1247.05091.308.70
obfuscate232301.2830.000100.000.00
obfuscate21210-17.4240.000100.000.00
obfuscate201911.3266.00095.005.00
obfuscate19190-3.5000.000100.000.00
obfuscate18180-3.6830.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8138121-3.3208.10099.880.12
obfuscate69690-1.6350.000100.000.00
obfuscate44440-1.0070.000100.000.00
obfuscate383710.90310.50097.372.63
obfuscate282801.6000.000100.000.00
obfuscate232301.2830.000100.000.00
obfuscate21210-17.4240.000100.000.00
obfuscate232121.1247.05091.308.70
obfuscate201911.3266.00095.005.00
obfuscate19190-3.5000.000100.000.00
obfuscate18180-3.6830.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate232121.1247.05091.308.70
obfuscate5410.2259.70080.0020.00
obfuscate8138121-3.3208.10099.880.12
obfuscate383710.90310.50097.372.63
obfuscate3212.1509.60066.6733.33
obfuscate201911.3266.00095.005.00
obfuscate3300.4670.000100.000.00
obfuscate8801.4370.000100.000.00
obfuscate550-37.9600.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate550-37.9600.000100.000.00
obfuscate17170-23.0290.000100.000.00
obfuscate21210-17.4240.000100.000.00
obfuscate880-10.7370.000100.000.00
obfuscate11110-7.6550.000100.000.00
obfuscate15150-5.2730.000100.000.00
obfuscate18180-3.6830.000100.000.00
obfuscate19190-3.5000.000100.000.00
obfuscate8138121-3.3208.10099.880.12
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate383710.90310.50097.372.63
obfuscate5410.2259.70080.0020.00
obfuscate3212.1509.60066.6733.33
obfuscate8138121-3.3208.10099.880.12
obfuscate232121.1247.05091.308.70
obfuscate201911.3266.00095.005.00
obfuscate3300.4670.000100.000.00
obfuscate8801.4370.000100.000.00
obfuscate550-37.9600.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3300.4670.000100.000.00
obfuscate8801.4370.000100.000.00
obfuscate550-37.9600.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate21210-17.4240.000100.000.00
obfuscate3303.3670.000100.000.00
obfuscate660-0.9830.000100.000.00
obfuscate3301.1000.000100.000.00
obfuscate44440-1.0070.000100.000.00
obfuscate11110-7.6550.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3212.1509.60066.6733.33
obfuscate5410.2259.70080.0020.00
obfuscate232121.1247.05091.308.70
obfuscate201911.3266.00095.005.00
obfuscate383710.90310.50097.372.63
obfuscate8138121-3.3208.10099.880.12
obfuscate3300.4670.000100.000.00
obfuscate8801.4370.000100.000.00
obfuscate550-37.9600.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.5 var:
Thu Nov 2 06:29:19 2017; Spam; 10.5; obfuscate; BUSINESS POPROSAL ; JUNK GREETINGS PLEASE VIEW THE ATTACHMENT; ...
Mest Ham med ratio -100 var:
Thu Nov 2 04:48:20 2017; Mail; -100; obfuscate; Niklas Andersson ; utf-8BU1Y6IGh1ciBnw6VyIGRldCBtZWQgdGlkc3NlZGxhcm5hPw; ...

7 st Spam och 1309 st Ham ger totalt 1316 st Mail (00% spam) till 60 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2857


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Nov 3 11:37:00 EDT 2017