&Nu Status


Mail log för 1 November - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8478425-3.1017.50099.410.59
obfuscate72720-0.0720.000100.000.00
obfuscate444311.0218.80097.732.27
obfuscate434301.4770.000100.000.00
obfuscate27270-2.1110.000100.000.00
obfuscate272430.7427.40088.8911.11
obfuscate262601.4690.000100.000.00
obfuscate23230-24.5170.000100.000.00
obfuscate181800.6440.000100.000.00
obfuscate161601.5750.000100.000.00
obfuscate151501.7270.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8478425-3.1017.50099.410.59
obfuscate72720-0.0720.000100.000.00
obfuscate444311.0218.80097.732.27
obfuscate434301.4770.000100.000.00
obfuscate27270-2.1110.000100.000.00
obfuscate262601.4690.000100.000.00
obfuscate272430.7427.40088.8911.11
obfuscate23230-24.5170.000100.000.00
obfuscate181800.6440.000100.000.00
obfuscate161601.5750.000100.000.00
obfuscate151501.7270.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8478425-3.1017.50099.410.59
obfuscate272430.7427.40088.8911.11
obfuscate444311.0218.80097.732.27
obfuscate7611.75015.50085.7114.29
obfuscate121111.6827.40091.678.33
obfuscate1010.000100.1000.00100.00
obfuscate1010.000100.1000.00100.00
obfuscate11110-6.6180.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate181800.6440.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-49.9500.000100.000.00
obfuscate220-47.0000.000100.000.00
obfuscate660-33.7330.000100.000.00
obfuscate23230-24.5170.000100.000.00
obfuscate440-23.3750.000100.000.00
obfuscate14140-19.5070.000100.000.00
obfuscate13130-14.8690.000100.000.00
obfuscate660-14.2500.000100.000.00
obfuscate11110-7.3450.000100.000.00
obfuscate11110-6.6180.000100.000.00
obfuscate8478425-3.1017.50099.410.59

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000100.1000.00100.00
obfuscate1010.000100.1000.00100.00
obfuscate7611.75015.50085.7114.29
obfuscate444311.0218.80097.732.27
obfuscate8478425-3.1017.50099.410.59
obfuscate272430.7427.40088.8911.11
obfuscate121111.6827.40091.678.33
obfuscate11110-6.6180.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate181800.6440.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-6.6180.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate181800.6440.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate13130-14.8690.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate9901.2670.000100.000.00
obfuscate2202.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.000100.1000.00100.00
obfuscate1010.000100.1000.00100.00
obfuscate7611.75015.50085.7114.29
obfuscate272430.7427.40088.8911.11
obfuscate121111.6827.40091.678.33
obfuscate444311.0218.80097.732.27
obfuscate8478425-3.1017.50099.410.59
obfuscate11110-6.6180.000100.000.00
obfuscate5504.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate181800.6440.000100.000.00

Mest Spam med ratio 100.1 var:
Wed Nov 1 03:34:25 2017; Spam; 100.1; obfuscate; Barncancerfonden ; JUNK Sprid ljus till alla barn som har drabbats av cancer;...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Wed Nov 1 14:04:57 2017; Mail; -102.4; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0177 -- no payment due; ...

13 st Spam och 1337 st Ham ger totalt 1350 st Mail (00% spam) till 60 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 22.4308


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Nov 2 11:37:00 EDT 2017