&Nu Status


Mail log för 11 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate116711589-1.5858.02299.230.77
obfuscate636211.2716.80098.411.59
obfuscate353501.5660.000100.000.00
obfuscate31310-1.5230.000100.000.00
obfuscate313011.1239.70096.773.23
obfuscate242401.2380.000100.000.00
obfuscate18180-14.8720.000100.000.00
obfuscate171251.7338.10070.5929.41
obfuscate16160-17.3440.000100.000.00
obfuscate161600.8310.000100.000.00
obfuscate15962.7787.40060.0040.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate116711589-1.5858.02299.230.77
obfuscate636211.2716.80098.411.59
obfuscate353501.5660.000100.000.00
obfuscate31310-1.5230.000100.000.00
obfuscate313011.1239.70096.773.23
obfuscate242401.2380.000100.000.00
obfuscate18180-14.8720.000100.000.00
obfuscate16160-17.3440.000100.000.00
obfuscate161600.8310.000100.000.00
obfuscate15150-5.8270.000100.000.00
obfuscate141401.4710.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate116711589-1.5858.02299.230.77
obfuscate15962.7787.40060.0040.00
obfuscate171251.7338.10070.5929.41
obfuscate636211.2716.80098.411.59
obfuscate3213.1007.70066.6733.33
obfuscate313011.1239.70096.773.23
obfuscate9811.4006.10088.8911.11
obfuscate4401.1000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5230.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate16160-17.3440.000100.000.00
obfuscate18180-14.8720.000100.000.00
obfuscate880-10.9880.000100.000.00
obfuscate15150-5.8270.000100.000.00
obfuscate116711589-1.5858.02299.230.77
obfuscate31310-1.5230.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2200.0500.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate313011.1239.70096.773.23
obfuscate171251.7338.10070.5929.41
obfuscate116711589-1.5858.02299.230.77
obfuscate3213.1007.70066.6733.33
obfuscate15962.7787.40060.0040.00
obfuscate636211.2716.80098.411.59
obfuscate9811.4006.10088.8911.11
obfuscate4401.1000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5230.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4401.1000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5230.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate242401.2380.000100.000.00
obfuscate353501.5660.000100.000.00
obfuscate7701.7430.000100.000.00
obfuscate2202.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15962.7787.40060.0040.00
obfuscate3213.1007.70066.6733.33
obfuscate171251.7338.10070.5929.41
obfuscate9811.4006.10088.8911.11
obfuscate313011.1239.70096.773.23
obfuscate636211.2716.80098.411.59
obfuscate116711589-1.5858.02299.230.77
obfuscate4401.1000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5230.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.3 var:
Wed Oct 11 00:33:29 2017; Spam; 10.3; obfuscate; Handla nu medan vi fortfarande reserverat din position ; JUNK UTF-8BRHU...
Mest Ham med ratio -100 var:
Wed Oct 11 03:26:10 2017; Mail; -100; obfuscate; Niklas Andersson ; utf-8BU1Y6IHRpZHNzdMOkbXBsYXIgbyB2aWx0dmFybmluZ2Vu; ...

24 st Spam och 1572 st Ham ger totalt 1596 st Mail (01% spam) till 58 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8083


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Oct 12 11:37:00 EDT 2017