&Nu Status


Mail log för 10 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate130612997-0.9678.48699.460.54
obfuscate787800.0470.000100.000.00
obfuscate414011.3178.90097.562.44
obfuscate40391-1.4317.30097.502.50
obfuscate25250-2.9120.000100.000.00
obfuscate231941.2167.87582.6117.39
obfuscate222200.8590.000100.000.00
obfuscate19190-14.4420.000100.000.00
obfuscate18180-4.5890.000100.000.00
obfuscate181261.7507.31766.6733.33
obfuscate171701.2350.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate130612997-0.9678.48699.460.54
obfuscate787800.0470.000100.000.00
obfuscate414011.3178.90097.562.44
obfuscate40391-1.4317.30097.502.50
obfuscate25250-2.9120.000100.000.00
obfuscate222200.8590.000100.000.00
obfuscate19190-14.4420.000100.000.00
obfuscate231941.2167.87582.6117.39
obfuscate18180-4.5890.000100.000.00
obfuscate171701.2350.000100.000.00
obfuscate141401.5290.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate130612997-0.9678.48699.460.54
obfuscate181261.7507.31766.6733.33
obfuscate231941.2167.87582.6117.39
obfuscate40391-1.4317.30097.502.50
obfuscate414011.3178.90097.562.44
obfuscate770144.0140.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate330-61.6330.000100.000.00
obfuscate18180-4.5890.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-61.6330.000100.000.00
obfuscate220-42.0000.000100.000.00
obfuscate770-26.7290.000100.000.00
obfuscate19190-14.4420.000100.000.00
obfuscate880-11.5500.000100.000.00
obfuscate11110-7.2550.000100.000.00
obfuscate18180-4.5890.000100.000.00
obfuscate25250-2.9120.000100.000.00
obfuscate40391-1.4317.30097.502.50
obfuscate130612997-0.9678.48699.460.54
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate414011.3178.90097.562.44
obfuscate130612997-0.9678.48699.460.54
obfuscate231941.2167.87582.6117.39
obfuscate181261.7507.31766.6733.33
obfuscate40391-1.4317.30097.502.50
obfuscate770144.0140.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate330-61.6330.000100.000.00
obfuscate18180-4.5890.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770144.0140.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate330-61.6330.000100.000.00
obfuscate18180-4.5890.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate3301.2330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-42.0000.000100.000.00
obfuscate3301.3330.000100.000.00
obfuscate1104.9000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181261.7507.31766.6733.33
obfuscate231941.2167.87582.6117.39
obfuscate40391-1.4317.30097.502.50
obfuscate414011.3178.90097.562.44
obfuscate130612997-0.9678.48699.460.54
obfuscate770144.0140.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate330-61.6330.000100.000.00
obfuscate18180-4.5890.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.9 var:
Tue Oct 10 00:00:58 2017; Spam; 11.9; obfuscate; UTF-8BVmkgZ2VyIGJvcnQgZXR0IGJlZ3LDpG5zYXQgYW50YWwgaVBob25lIFg ; JUNK UTF-8BVmkgZ...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Tue Oct 10 06:23:23 2017; Mail; -99.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTXlyYSBIZW52aWxsZSwg; ...

19 st Spam och 1775 st Ham ger totalt 1794 st Mail (01% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9474


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Oct 11 11:37:00 EDT 2017