&Nu Status


Mail log för 9 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate136413613-0.7728.96799.780.22
obfuscate525111.4126.80098.081.92
obfuscate38380-1.6370.000100.000.00
obfuscate343221.2566.85094.125.88
obfuscate343400.9740.000100.000.00
obfuscate25250-10.0520.000100.000.00
obfuscate23212-3.2628.60091.308.70
obfuscate201911.2796.20095.005.00
obfuscate19190-39.6370.000100.000.00
obfuscate181801.0110.000100.000.00
obfuscate171071.7807.60058.8241.18

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate136413613-0.7728.96799.780.22
obfuscate525111.4126.80098.081.92
obfuscate38380-1.6370.000100.000.00
obfuscate343400.9740.000100.000.00
obfuscate343221.2566.85094.125.88
obfuscate25250-10.0520.000100.000.00
obfuscate23212-3.2628.60091.308.70
obfuscate19190-39.6370.000100.000.00
obfuscate201911.2796.20095.005.00
obfuscate181801.0110.000100.000.00
obfuscate171701.2470.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate171071.7807.60058.8241.18
obfuscate136413613-0.7728.96799.780.22
obfuscate23212-3.2628.60091.308.70
obfuscate343221.2566.85094.125.88
obfuscate525111.4126.80098.081.92
obfuscate431-30.73312.90075.0025.00
obfuscate201911.2796.20095.005.00
obfuscate25250-10.0520.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate4401.5000.000100.000.00
obfuscate9901.1780.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.0000.000100.000.00
obfuscate110-98.2000.000100.000.00
obfuscate220-47.5500.000100.000.00
obfuscate19190-39.6370.000100.000.00
obfuscate431-30.73312.90075.0025.00
obfuscate550-19.0400.000100.000.00
obfuscate660-15.2670.000100.000.00
obfuscate25250-10.0520.000100.000.00
obfuscate11110-7.6910.000100.000.00
obfuscate23212-3.2628.60091.308.70
obfuscate38380-1.6370.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate431-30.73312.90075.0025.00
obfuscate136413613-0.7728.96799.780.22
obfuscate23212-3.2628.60091.308.70
obfuscate171071.7807.60058.8241.18
obfuscate343221.2566.85094.125.88
obfuscate525111.4126.80098.081.92
obfuscate201911.2796.20095.005.00
obfuscate25250-10.0520.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate4401.5000.000100.000.00
obfuscate9901.1780.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25250-10.0520.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate4401.5000.000100.000.00
obfuscate9901.1780.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate8801.7500.000100.000.00
obfuscate2202.7500.000100.000.00
obfuscate151501.6130.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate181801.0110.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate171071.7807.60058.8241.18
obfuscate431-30.73312.90075.0025.00
obfuscate23212-3.2628.60091.308.70
obfuscate343221.2566.85094.125.88
obfuscate201911.2796.20095.005.00
obfuscate525111.4126.80098.081.92
obfuscate136413613-0.7728.96799.780.22
obfuscate25250-10.0520.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate4401.5000.000100.000.00
obfuscate9901.1780.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.9 var:
Mon Oct 9 13:24:29 2017; Spam; 12.9; obfuscate; utf-8qPinterest ; JUNK Craft projects Geneology and more Pins trending on Pinterest;...
Mest Ham med ratio -100 var:
Mon Oct 9 04:07:41 2017; Mail; -100; obfuscate; no-reply ; iso-8859-1Q_Cellip_-_Planned_Maintenance_-_Planerat_underhE5ll; ...

17 st Spam och 1805 st Ham ger totalt 1822 st Mail (00% spam) till 57 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0529


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Oct 10 11:37:00 EDT 2017