&Nu Status


Mail log för 8 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate118311776-1.2748.21799.490.51
obfuscate454501.2530.000100.000.00
obfuscate404001.3820.000100.000.00
obfuscate242401.0500.000100.000.00
obfuscate24240-7.0380.000100.000.00
obfuscate21210-3.7430.000100.000.00
obfuscate212010.5456.20095.244.76
obfuscate19190-3.6160.000100.000.00
obfuscate171701.2060.000100.000.00
obfuscate12120-6.5330.000100.000.00
obfuscate12120-15.3000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate118311776-1.2748.21799.490.51
obfuscate454501.2530.000100.000.00
obfuscate404001.3820.000100.000.00
obfuscate242401.0500.000100.000.00
obfuscate24240-7.0380.000100.000.00
obfuscate21210-3.7430.000100.000.00
obfuscate212010.5456.20095.244.76
obfuscate19190-3.6160.000100.000.00
obfuscate171701.2060.000100.000.00
obfuscate12120-6.5330.000100.000.00
obfuscate12120-15.3000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate118311776-1.2748.21799.490.51
obfuscate212010.5456.20095.244.76
obfuscate242401.0500.000100.000.00
obfuscate2204.9000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate3301.5670.000100.000.00
obfuscate24240-7.0380.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate404001.3820.000100.000.00
obfuscate9901.1670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-72.2500.000100.000.00
obfuscate550-58.0000.000100.000.00
obfuscate330-31.2330.000100.000.00
obfuscate440-23.1000.000100.000.00
obfuscate550-19.0600.000100.000.00
obfuscate12120-15.3000.000100.000.00
obfuscate880-9.7250.000100.000.00
obfuscate24240-7.0380.000100.000.00
obfuscate12120-6.5330.000100.000.00
obfuscate21210-3.7430.000100.000.00
obfuscate19190-3.6160.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate118311776-1.2748.21799.490.51
obfuscate212010.5456.20095.244.76
obfuscate242401.0500.000100.000.00
obfuscate2204.9000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate3301.5670.000100.000.00
obfuscate24240-7.0380.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate404001.3820.000100.000.00
obfuscate9901.1670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate242401.0500.000100.000.00
obfuscate2204.9000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate3301.5670.000100.000.00
obfuscate24240-7.0380.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate404001.3820.000100.000.00
obfuscate9901.1670.000100.000.00
obfuscate6600.3000.000100.000.00
obfuscate4400.5250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate212010.5456.20095.244.76
obfuscate118311776-1.2748.21799.490.51
obfuscate242401.0500.000100.000.00
obfuscate2204.9000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate1102.3000.000100.000.00
obfuscate3301.5670.000100.000.00
obfuscate24240-7.0380.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate404001.3820.000100.000.00
obfuscate9901.1670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.9 var:
Sun Oct 8 23:14:19 2017; Spam; 11.9; obfuscate; UTF-8BVmkgZ2VyIGJvcnQgZXR0IGJlZ3LDpG5zYXQgYW50YWwgaVBob25lIFg ; JUNK UTF-8BVmkgZ...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Sun Oct 8 06:26:56 2017; Mail; -99.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BOTAgcGVyc29uZXIgZ2ls; ...

7 st Spam och 1531 st Ham ger totalt 1538 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9286


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Oct 9 11:37:00 EDT 2017