&Nu Status


Mail log för 7 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate127212711-1.1357.40099.920.08
obfuscate616101.1870.000100.000.00
obfuscate32311-2.0846.70096.883.12
obfuscate232301.5040.000100.000.00
obfuscate161600.9440.000100.000.00
obfuscate161601.3940.000100.000.00
obfuscate14140-19.3000.000100.000.00
obfuscate141221.1676.15085.7114.29
obfuscate141311.1696.70092.867.14
obfuscate13130-5.6310.000100.000.00
obfuscate11110-7.4450.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate127212711-1.1357.40099.920.08
obfuscate616101.1870.000100.000.00
obfuscate32311-2.0846.70096.883.12
obfuscate232301.5040.000100.000.00
obfuscate161600.9440.000100.000.00
obfuscate161601.3940.000100.000.00
obfuscate14140-19.3000.000100.000.00
obfuscate13130-5.6310.000100.000.00
obfuscate141311.1696.70092.867.14
obfuscate141221.1676.15085.7114.29
obfuscate11110-7.4450.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate141221.1676.15085.7114.29
obfuscate5321.0338.45060.0040.00
obfuscate127212711-1.1357.40099.920.08
obfuscate141311.1696.70092.867.14
obfuscate32311-2.0846.70096.883.12
obfuscate9904.0000.000100.000.00
obfuscate4400.8500.000100.000.00
obfuscate3301.9670.000100.000.00
obfuscate1105.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate232301.5040.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-97.6000.000100.000.00
obfuscate440-72.6500.000100.000.00
obfuscate440-47.7750.000100.000.00
obfuscate14140-19.3000.000100.000.00
obfuscate550-18.1200.000100.000.00
obfuscate10100-8.0700.000100.000.00
obfuscate11110-7.4450.000100.000.00
obfuscate13130-5.6310.000100.000.00
obfuscate32311-2.0846.70096.883.12
obfuscate127212711-1.1357.40099.920.08
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5321.0338.45060.0040.00
obfuscate127212711-1.1357.40099.920.08
obfuscate141311.1696.70092.867.14
obfuscate32311-2.0846.70096.883.12
obfuscate141221.1676.15085.7114.29
obfuscate9904.0000.000100.000.00
obfuscate4400.8500.000100.000.00
obfuscate3301.9670.000100.000.00
obfuscate1105.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate232301.5040.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9904.0000.000100.000.00
obfuscate4400.8500.000100.000.00
obfuscate3301.9670.000100.000.00
obfuscate1105.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate232301.5040.000100.000.00
obfuscate4401.5000.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate440-47.7750.000100.000.00
obfuscate4401.8500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5321.0338.45060.0040.00
obfuscate141221.1676.15085.7114.29
obfuscate141311.1696.70092.867.14
obfuscate32311-2.0846.70096.883.12
obfuscate127212711-1.1357.40099.920.08
obfuscate9904.0000.000100.000.00
obfuscate4400.8500.000100.000.00
obfuscate3301.9670.000100.000.00
obfuscate1105.2000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate232301.5040.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.2 var:
Sat Oct 7 09:02:29 2017; Spam; 10.2; obfuscate; Scott Motorcycle Company ; JUNK Part Time Representative Job Offer Read My Message...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Sat Oct 7 15:46:44 2017; Mail; -99.7; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTHlubmUgU2ltcHNvbiwg; ...

7 st Spam och 1583 st Ham ger totalt 1590 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.1429


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Oct 8 11:37:00 EDT 2017