&Nu Status


Mail log för 6 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate125212448-1.3578.33899.360.64
obfuscate656411.14513.40098.461.54
obfuscate373611.16110.70097.302.70
obfuscate302821.00713.10093.336.67
obfuscate26260-17.6420.000100.000.00
obfuscate21210-12.0810.000100.000.00
obfuscate201820.9726.20090.0010.00
obfuscate20191-3.4537.80095.005.00
obfuscate191811.4786.20094.745.26
obfuscate18180-4.0670.000100.000.00
obfuscate171701.4180.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate125212448-1.3578.33899.360.64
obfuscate656411.14513.40098.461.54
obfuscate373611.16110.70097.302.70
obfuscate302821.00713.10093.336.67
obfuscate26260-17.6420.000100.000.00
obfuscate21210-12.0810.000100.000.00
obfuscate20191-3.4537.80095.005.00
obfuscate18180-4.0670.000100.000.00
obfuscate191811.4786.20094.745.26
obfuscate201820.9726.20090.0010.00
obfuscate171701.4180.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate125212448-1.3578.33899.360.64
obfuscate201820.9726.20090.0010.00
obfuscate302821.00713.10093.336.67
obfuscate10821.1506.40080.0020.00
obfuscate191811.4786.20094.745.26
obfuscate373611.16110.70097.302.70
obfuscate1091-9.7006.20090.0010.00
obfuscate20191-3.4537.80095.005.00
obfuscate656411.14513.40098.461.54
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate121204.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.1500.000100.000.00
obfuscate440-72.8000.000100.000.00
obfuscate13130-22.9850.000100.000.00
obfuscate550-18.7400.000100.000.00
obfuscate26260-17.6420.000100.000.00
obfuscate21210-12.0810.000100.000.00
obfuscate1091-9.7006.20090.0010.00
obfuscate18180-4.0670.000100.000.00
obfuscate20191-3.4537.80095.005.00
obfuscate125212448-1.3578.33899.360.64
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate656411.14513.40098.461.54
obfuscate302821.00713.10093.336.67
obfuscate373611.16110.70097.302.70
obfuscate125212448-1.3578.33899.360.64
obfuscate20191-3.4537.80095.005.00
obfuscate10821.1506.40080.0020.00
obfuscate191811.4786.20094.745.26
obfuscate201820.9726.20090.0010.00
obfuscate1091-9.7006.20090.0010.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate121204.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate121204.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate4401.2500.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate18180-4.0670.000100.000.00
obfuscate3301.1000.000100.000.00
obfuscate121201.7830.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate6601.2830.000100.000.00
obfuscate2201.4500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate10821.1506.40080.0020.00
obfuscate201820.9726.20090.0010.00
obfuscate1091-9.7006.20090.0010.00
obfuscate302821.00713.10093.336.67
obfuscate191811.4786.20094.745.26
obfuscate20191-3.4537.80095.005.00
obfuscate373611.16110.70097.302.70
obfuscate656411.14513.40098.461.54
obfuscate125212448-1.3578.33899.360.64
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate121204.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.4 var:
Fri Oct 6 11:02:38 2017; Spam; 13.4; obfuscate; The Team @ Ivy Exec ; JUNK Last Chance to Claim Your Gift 30 Days of FREE Membership; ...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Fri Oct 6 01:57:24 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QLC3A5net; ...

19 st Spam och 1694 st Ham ger totalt 1713 st Mail (01% spam) till 63 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5474


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Oct 7 11:37:00 EDT 2017