&Nu Status


Mail log för 5 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate118911809-2.2988.95699.240.76
obfuscate707001.1500.000100.000.00
obfuscate40400-1.3880.000100.000.00
obfuscate35341-10.1857.40097.142.86
obfuscate333301.5330.000100.000.00
obfuscate282801.4040.000100.000.00
obfuscate24231-2.5966.00095.834.17
obfuscate24240-2.2670.000100.000.00
obfuscate232301.3910.000100.000.00
obfuscate18180-20.3390.000100.000.00
obfuscate181801.7610.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate118911809-2.2988.95699.240.76
obfuscate707001.1500.000100.000.00
obfuscate40400-1.3880.000100.000.00
obfuscate35341-10.1857.40097.142.86
obfuscate333301.5330.000100.000.00
obfuscate282801.4040.000100.000.00
obfuscate24240-2.2670.000100.000.00
obfuscate24231-2.5966.00095.834.17
obfuscate232301.3910.000100.000.00
obfuscate18180-20.3390.000100.000.00
obfuscate181801.7610.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate118911809-2.2988.95699.240.76
obfuscate35341-10.1857.40097.142.86
obfuscate24231-2.5966.00095.834.17
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate5501.5000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate9901.6670.000100.000.00
obfuscate14140-5.2290.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-31.0670.000100.000.00
obfuscate880-24.8500.000100.000.00
obfuscate440-23.4000.000100.000.00
obfuscate18180-20.3390.000100.000.00
obfuscate35341-10.1857.40097.142.86
obfuscate14140-5.2290.000100.000.00
obfuscate24231-2.5966.00095.834.17
obfuscate118911809-2.2988.95699.240.76
obfuscate24240-2.2670.000100.000.00
obfuscate220-1.4500.000100.000.00
obfuscate40400-1.3880.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate118911809-2.2988.95699.240.76
obfuscate35341-10.1857.40097.142.86
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate24231-2.5966.00095.834.17
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate5501.5000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate9901.6670.000100.000.00
obfuscate14140-5.2290.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate5501.5000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate9901.6670.000100.000.00
obfuscate14140-5.2290.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate40400-1.3880.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate3300.7000.000100.000.00
obfuscate18180-20.3390.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate24231-2.5966.00095.834.17
obfuscate35341-10.1857.40097.142.86
obfuscate118911809-2.2988.95699.240.76
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate5501.5000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate9901.6670.000100.000.00
obfuscate14140-5.2290.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.7 var:
Thu Oct 5 01:19:51 2017; Spam; 12.7; obfuscate; UTF-8BMiBtaW51dGVyIGF0dCBhbnPDtmthLiBVcHAgdGlsbCA1MDAgMDAwIGtyLg ; JUNK UTF-8...
Mest Ham med ratio -100 var:
Thu Oct 5 03:10:26 2017; Mail; -100; obfuscate; Niklas Andersson ; utf-8BU1Y6IFZCOiBGcsOlZ2Egb20gUlNNUA; ...

12 st Spam och 1684 st Ham ger totalt 1696 st Mail (00% spam) till 56 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4417


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Oct 6 11:37:00 EDT 2017