&Nu Status


Mail log för 4 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110211002-1.3907.10099.820.18
obfuscate74740-0.1690.000100.000.00
obfuscate444400.7840.000100.000.00
obfuscate42411-1.39510.90097.622.38
obfuscate30291-2.0036.20096.673.33
obfuscate26260-5.8270.000100.000.00
obfuscate252501.1960.000100.000.00
obfuscate222200.5820.000100.000.00
obfuscate20200-13.3450.000100.000.00
obfuscate181801.3220.000100.000.00
obfuscate16160-29.8060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110211002-1.3907.10099.820.18
obfuscate74740-0.1690.000100.000.00
obfuscate444400.7840.000100.000.00
obfuscate42411-1.39510.90097.622.38
obfuscate30291-2.0036.20096.673.33
obfuscate26260-5.8270.000100.000.00
obfuscate252501.1960.000100.000.00
obfuscate222200.5820.000100.000.00
obfuscate20200-13.3450.000100.000.00
obfuscate181801.3220.000100.000.00
obfuscate16160-29.8060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110211002-1.3907.10099.820.18
obfuscate14122-6.7009.35085.7114.29
obfuscate42411-1.39510.90097.622.38
obfuscate30291-2.0036.20096.673.33
obfuscate9810.68810.10088.8911.11
obfuscate101001.4600.000100.000.00
obfuscate9901.2670.000100.000.00
obfuscate151501.5730.000100.000.00
obfuscate5502.6800.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate222200.5820.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-97.2330.000100.000.00
obfuscate16160-29.8060.000100.000.00
obfuscate20200-13.3450.000100.000.00
obfuscate10100-8.6900.000100.000.00
obfuscate13130-6.8310.000100.000.00
obfuscate14122-6.7009.35085.7114.29
obfuscate26260-5.8270.000100.000.00
obfuscate30291-2.0036.20096.673.33
obfuscate42411-1.39510.90097.622.38
obfuscate110211002-1.3907.10099.820.18
obfuscate74740-0.1690.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate42411-1.39510.90097.622.38
obfuscate9810.68810.10088.8911.11
obfuscate14122-6.7009.35085.7114.29
obfuscate110211002-1.3907.10099.820.18
obfuscate30291-2.0036.20096.673.33
obfuscate101001.4600.000100.000.00
obfuscate9901.2670.000100.000.00
obfuscate151501.5730.000100.000.00
obfuscate5502.6800.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate222200.5820.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101001.4600.000100.000.00
obfuscate9901.2670.000100.000.00
obfuscate151501.5730.000100.000.00
obfuscate5502.6800.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate222200.5820.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate3301.8670.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate4401.2500.000100.000.00
obfuscate141404.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14122-6.7009.35085.7114.29
obfuscate9810.68810.10088.8911.11
obfuscate30291-2.0036.20096.673.33
obfuscate42411-1.39510.90097.622.38
obfuscate110211002-1.3907.10099.820.18
obfuscate101001.4600.000100.000.00
obfuscate9901.2670.000100.000.00
obfuscate151501.5730.000100.000.00
obfuscate5502.6800.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate222200.5820.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.5 var:
Wed Oct 4 05:55:32 2017; Spam; 12.5; obfuscate; newsletter@info.seat24.com ; JUNK UTF-8B4piAIEJva2EgaHlyYmlsIHRpbGwgc2VtZXN0ZXJuIGl...
Mest Ham med ratio -100 var:
Wed Oct 4 04:24:04 2017; Mail; -100; obfuscate; Niklas Andersson ; SV Skylten; ...

7 st Spam och 1598 st Ham ger totalt 1605 st Mail (00% spam) till 52 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5857


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Oct 5 11:37:00 EDT 2017