&Nu Status


Mail log för 3 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate109410913-0.8857.33399.730.27
obfuscate71710-1.7060.000100.000.00
obfuscate424201.2140.000100.000.00
obfuscate363601.0280.000100.000.00
obfuscate26260-36.3690.000100.000.00
obfuscate25250-2.7120.000100.000.00
obfuscate22220-12.3270.000100.000.00
obfuscate212101.0810.000100.000.00
obfuscate191901.2790.000100.000.00
obfuscate181710.37113.40094.445.56
obfuscate161511.3336.00093.756.25

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate109410913-0.8857.33399.730.27
obfuscate71710-1.7060.000100.000.00
obfuscate424201.2140.000100.000.00
obfuscate363601.0280.000100.000.00
obfuscate26260-36.3690.000100.000.00
obfuscate25250-2.7120.000100.000.00
obfuscate22220-12.3270.000100.000.00
obfuscate212101.0810.000100.000.00
obfuscate191901.2790.000100.000.00
obfuscate181710.37113.40094.445.56
obfuscate161511.3336.00093.756.25

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate109410913-0.8857.33399.730.27
obfuscate181710.37113.40094.445.56
obfuscate161511.3336.00093.756.25
obfuscate4310.6009.80075.0025.00
obfuscate424201.2140.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-12.3270.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate111101.0550.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate2201.9500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate550-78.0000.000100.000.00
obfuscate26260-36.3690.000100.000.00
obfuscate550-18.6600.000100.000.00
obfuscate22220-12.3270.000100.000.00
obfuscate11110-8.0180.000100.000.00
obfuscate13130-6.5000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate25250-2.7120.000100.000.00
obfuscate71710-1.7060.000100.000.00
obfuscate109410913-0.8857.33399.730.27

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate181710.37113.40094.445.56
obfuscate4310.6009.80075.0025.00
obfuscate109410913-0.8857.33399.730.27
obfuscate161511.3336.00093.756.25
obfuscate424201.2140.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-12.3270.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate111101.0550.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate2201.9500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate424201.2140.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-12.3270.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate111101.0550.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate2201.9500.000100.000.00
obfuscate212101.0810.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate71710-1.7060.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4310.6009.80075.0025.00
obfuscate161511.3336.00093.756.25
obfuscate181710.37113.40094.445.56
obfuscate109410913-0.8857.33399.730.27
obfuscate424201.2140.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-12.3270.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate111101.0550.000100.000.00
obfuscate1102.7000.000100.000.00
obfuscate2201.9500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.4 var:
Tue Oct 3 06:10:28 2017; Spam; 13.4; obfuscate; Indiegogo ; JUNK Most Advanced Pocket Cinema; ...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Tue Oct 3 06:26:31 2017; Mail; -99.7; obfuscate; Facebook ; Se vad andra pratar om i din grupp DNA-anor; ...

6 st Spam och 1534 st Ham ger totalt 1540 st Mail (00% spam) till 55 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Oct 4 11:37:00 EDT 2017