&Nu Status


Mail log för 2 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9179125-2.7808.76099.450.55
obfuscate61610-1.9930.000100.000.00
obfuscate383801.0870.000100.000.00
obfuscate292721.1419.75093.106.90
obfuscate24240-10.7420.000100.000.00
obfuscate232301.2090.000100.000.00
obfuscate222201.2050.000100.000.00
obfuscate202001.5600.000100.000.00
obfuscate202000.7750.000100.000.00
obfuscate16160-11.1310.000100.000.00
obfuscate151501.5800.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9179125-2.7808.76099.450.55
obfuscate61610-1.9930.000100.000.00
obfuscate383801.0870.000100.000.00
obfuscate292721.1419.75093.106.90
obfuscate24240-10.7420.000100.000.00
obfuscate232301.2090.000100.000.00
obfuscate222201.2050.000100.000.00
obfuscate202001.5600.000100.000.00
obfuscate202000.7750.000100.000.00
obfuscate16160-11.1310.000100.000.00
obfuscate151501.5800.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9179125-2.7808.76099.450.55
obfuscate292721.1419.75093.106.90
obfuscate131301.4770.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate24240-10.7420.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-55.6570.000100.000.00
obfuscate550-55.4400.000100.000.00
obfuscate550-18.0400.000100.000.00
obfuscate16160-11.1310.000100.000.00
obfuscate24240-10.7420.000100.000.00
obfuscate11110-7.8550.000100.000.00
obfuscate12120-6.5920.000100.000.00
obfuscate9179125-2.7808.76099.450.55
obfuscate61610-1.9930.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate292721.1419.75093.106.90
obfuscate9179125-2.7808.76099.450.55
obfuscate131301.4770.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate24240-10.7420.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate131301.4770.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate24240-10.7420.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00
obfuscate550-55.4400.000100.000.00
obfuscate770-55.6570.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate292721.1419.75093.106.90
obfuscate9179125-2.7808.76099.450.55
obfuscate131301.4770.000100.000.00
obfuscate2201.9000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate24240-10.7420.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.4 var:
Mon Oct 2 02:33:34 2017; Spam; 13.4; obfuscate; UTF-8BVmFyc8OlZ29kLCAyMDAga3IgYXR0IHNwZWxhIGbDtnIgZnLDpW4gTXIgU3Rhcg ; JUNK Idag...
Mest Ham med ratio -98.8 var:
Mon Oct 2 11:11:58 2017; Mail; -98.8; obfuscate; se1jobs.com ; IT Telecommunications jobs; ...

7 st Spam och 1356 st Ham ger totalt 1363 st Mail (00% spam) till 56 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.0429


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Oct 3 11:37:00 EDT 2017