&Nu Status


Mail log för 1 Oktober - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9399354-3.4598.50099.570.43
obfuscate49490-2.8630.000100.000.00
obfuscate313101.3870.000100.000.00
obfuscate262601.5650.000100.000.00
obfuscate252501.0280.000100.000.00
obfuscate181801.9110.000100.000.00
obfuscate171701.2120.000100.000.00
obfuscate1515054.4000.000100.000.00
obfuscate141401.4210.000100.000.00
obfuscate13130-7.5380.000100.000.00
obfuscate11110-7.3000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9399354-3.4598.50099.570.43
obfuscate49490-2.8630.000100.000.00
obfuscate313101.3870.000100.000.00
obfuscate262601.5650.000100.000.00
obfuscate252501.0280.000100.000.00
obfuscate181801.9110.000100.000.00
obfuscate171701.2120.000100.000.00
obfuscate1515054.4000.000100.000.00
obfuscate141401.4210.000100.000.00
obfuscate13130-7.5380.000100.000.00
obfuscate11110-7.3000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9399354-3.4598.50099.570.43
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate330-30.9330.000100.000.00
obfuscate330-31.8330.000100.000.00
obfuscate770-69.3140.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-72.1750.000100.000.00
obfuscate770-69.3140.000100.000.00
obfuscate330-33.2330.000100.000.00
obfuscate330-32.0000.000100.000.00
obfuscate330-31.8330.000100.000.00
obfuscate330-30.9330.000100.000.00
obfuscate550-18.7200.000100.000.00
obfuscate770-13.5140.000100.000.00
obfuscate13130-7.5380.000100.000.00
obfuscate11110-7.3000.000100.000.00
obfuscate9399354-3.4598.50099.570.43

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9399354-3.4598.50099.570.43
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate330-30.9330.000100.000.00
obfuscate330-31.8330.000100.000.00
obfuscate770-69.3140.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate330-30.9330.000100.000.00
obfuscate330-31.8330.000100.000.00
obfuscate770-69.3140.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate49490-2.8630.000100.000.00
obfuscate4401.1500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate9399354-3.4598.50099.570.43
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate330-30.9330.000100.000.00
obfuscate330-31.8330.000100.000.00
obfuscate770-69.3140.000100.000.00
obfuscate2201.4000.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.4 var:
Sun Oct 1 01:48:16 2017; Spam; 13.4; obfuscate; UTF-8BVmFyc8OlZ29kLCAyMDAga3IgYXR0IHNwZWxhIGbDtnIgZnLDpW4gTXIgU3Rhcg ; JUNK Idag...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Sun Oct 1 23:48:17 2017; Mail; -102.4; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0176 -- no payment due; ...

5 st Spam och 1265 st Ham ger totalt 1270 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Oct 2 11:37:00 EDT 2017