&Nu Status


Mail log för 12 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8718674-1.1686.35099.540.46
obfuscate78780-1.5630.000100.000.00
obfuscate292901.0550.000100.000.00
obfuscate282801.1430.000100.000.00
obfuscate272701.2260.000100.000.00
obfuscate232301.0740.000100.000.00
obfuscate20200-14.7450.000100.000.00
obfuscate191901.6210.000100.000.00
obfuscate18180-9.8500.000100.000.00
obfuscate181801.5280.000100.000.00
obfuscate161601.1750.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8718674-1.1686.35099.540.46
obfuscate78780-1.5630.000100.000.00
obfuscate292901.0550.000100.000.00
obfuscate282801.1430.000100.000.00
obfuscate272701.2260.000100.000.00
obfuscate232301.0740.000100.000.00
obfuscate20200-14.7450.000100.000.00
obfuscate191901.6210.000100.000.00
obfuscate18180-9.8500.000100.000.00
obfuscate181801.5280.000100.000.00
obfuscate161601.1750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8718674-1.1686.35099.540.46
obfuscate5410.9006.20080.0020.00
obfuscate6511.6406.50083.3316.67
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate2202.3000.000100.000.00
obfuscate3300.8670.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate3301.3330.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-97.4000.000100.000.00
obfuscate880-59.5250.000100.000.00
obfuscate880-23.0870.000100.000.00
obfuscate20200-14.7450.000100.000.00
obfuscate770-13.3290.000100.000.00
obfuscate15150-10.1070.000100.000.00
obfuscate18180-9.8500.000100.000.00
obfuscate16160-4.7310.000100.000.00
obfuscate78780-1.5630.000100.000.00
obfuscate8718674-1.1686.35099.540.46
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6511.6406.50083.3316.67
obfuscate8718674-1.1686.35099.540.46
obfuscate5410.9006.20080.0020.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate2202.3000.000100.000.00
obfuscate3300.8670.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate3301.3330.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate2202.3000.000100.000.00
obfuscate3300.8670.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate3301.3330.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1102.9000.000100.000.00
obfuscate4403.7750.000100.000.00
obfuscate272701.2260.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5410.9006.20080.0020.00
obfuscate6511.6406.50083.3316.67
obfuscate8718674-1.1686.35099.540.46
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate2202.3000.000100.000.00
obfuscate3300.8670.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate3301.3330.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 6.7 var:
Tue Sep 12 06:20:12 2017; Spam; 6.7; obfuscate; Express kundsupport ; JUNK OBS utf-8QE28093 ditt konto utf-8QC3A4r inte; ...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Tue Sep 12 08:54:49 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QLC3A4genheten; ...

6 st Spam och 1308 st Ham ger totalt 1314 st Mail (00% spam) till 58 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.3500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 13 11:37:00 EDT 2017