&Nu Status


Mail log för 11 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7397318-1.7807.55098.921.08
obfuscate65641-2.0976.40098.461.54
obfuscate555500.7470.000100.000.00
obfuscate35350-1.9510.000100.000.00
obfuscate31301-2.4436.90096.773.23
obfuscate24240-6.9920.000100.000.00
obfuscate22220-3.7270.000100.000.00
obfuscate212101.8900.000100.000.00
obfuscate212101.0290.000100.000.00
obfuscate16160-11.1500.000100.000.00
obfuscate16160-35.7620.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7397318-1.7807.55098.921.08
obfuscate65641-2.0976.40098.461.54
obfuscate555500.7470.000100.000.00
obfuscate35350-1.9510.000100.000.00
obfuscate31301-2.4436.90096.773.23
obfuscate24240-6.9920.000100.000.00
obfuscate22220-3.7270.000100.000.00
obfuscate212101.8900.000100.000.00
obfuscate212101.0290.000100.000.00
obfuscate16160-11.1500.000100.000.00
obfuscate16160-35.7620.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7397318-1.7807.55098.921.08
obfuscate31301-2.4436.90096.773.23
obfuscate65641-2.0976.40098.461.54
obfuscate6512.2207.30083.3316.67
obfuscate22220-3.7270.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate16160-11.1500.000100.000.00
obfuscate3300.6000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-97.5750.000100.000.00
obfuscate440-48.2750.000100.000.00
obfuscate16160-35.7620.000100.000.00
obfuscate16160-11.5060.000100.000.00
obfuscate16160-11.1500.000100.000.00
obfuscate24240-6.9920.000100.000.00
obfuscate22220-3.7270.000100.000.00
obfuscate31301-2.4436.90096.773.23
obfuscate65641-2.0976.40098.461.54
obfuscate35350-1.9510.000100.000.00
obfuscate7397318-1.7807.55098.921.08

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7397318-1.7807.55098.921.08
obfuscate6512.2207.30083.3316.67
obfuscate31301-2.4436.90096.773.23
obfuscate65641-2.0976.40098.461.54
obfuscate22220-3.7270.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate16160-11.1500.000100.000.00
obfuscate3300.6000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22220-3.7270.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate16160-11.1500.000100.000.00
obfuscate3300.6000.000100.000.00
obfuscate16160-35.7620.000100.000.00
obfuscate1105.6000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6512.2207.30083.3316.67
obfuscate31301-2.4436.90096.773.23
obfuscate65641-2.0976.40098.461.54
obfuscate7397318-1.7807.55098.921.08
obfuscate22220-3.7270.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1103.1000.000100.000.00
obfuscate16160-11.1500.000100.000.00
obfuscate3300.6000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.9 var:
Mon Sep 11 23:22:02 2017; Spam; 8.9; obfuscate; UTF-8BSMOkZnRpZ3QsIGRldCBow6RyIGtvbW1lciBhdHQgZnVuZ2VyYSBtZWQgZWxsZXIgdXRhbiBkaWcuIER1IGJlc3TDpG1tZXIu
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Mon Sep 11 06:55:37 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Svamp; ...

11 st Spam och 1177 st Ham ger totalt 1188 st Mail (00% spam) till 56 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.3636


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 12 11:37:00 EDT 2017